Helsingin HO 13.5.2016: Kuivaustelineen hankkiminen hallituksen päätösvallassa

Taloyhtiön hallitus oli ostanut ja asennuttanut taloyhtiön pihalle kuivaustelineen. Kaksi asukasta katsoi, että hallitus oli ylittänyt toimivaltansa ja tekivät asiasta valituksen.

Teline oli valituksen esittäneiden mielestä sijoitettu sopimattomasti ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukkaavalla tavalla. Heidän asuntojensa ikkunoiden alle sijoitettuna teline häiritsi kotirauhaa ja aiheutti myös useita muita haittoja (pöly, äänen johtavuus soratieltä, paloturvallisuuden heikentyminen jne.)

Näkökulma

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko asunto-osakeyhtiön hallituksella oikeus tehdä päätös kuivaustelineen sijoittamisesta vai kuuluiko asia yhtiökokouksen toimivaltaan. Asiassa yhtiökokous ei ollut tehnyt päätöstä, jolla se olisi valtuuttanut hallituksen päättämään telineen sijoituspaikasta.

Kantajat olivat katsoneet, että pyykinkuivaustelineen sijoitusta koskeva päätös olisi kuulunut yhtiökokouksen toimivaltaan siksi, että se oli yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen epätavallinen ja laajakantoinen toimi.

Tuomioistuimen päätös

Oikeus ei kuitenkaan pitänyt päätöstä lainkohdan tarkoittamalla tavalla laajakantoisena ja epätavallisena, sillä yhtiössä oli 66 huoneistoa ja telineen hinta, 3000 euroa oli kohtuullinen. Oikeuden mukaan päätös telineen sijoittamisesta yhtiön hallitsemalle piha-alueelle oli tavanmukainen toimi.

Näin ollen, kun päätös ei kuulunut yhtiökokouksen toimivaltaan, eikä yhtiökokous ollut tehnyt päätöstä, jolla hallitus olisi valtuutettu telineen sijoituspaikasta päättämään, ei kyseinen päätös hallituksen päätöksenä voinut olla asunto-osakeyhtiölain mukaan moitekanteen kohteena. Tämän seikan vuoksi sekä sen, että kantajien vaatimusten perusteena oli hallituksen päätöksen väitetty lainvastaisuus, kanne jätettiin tutkimatta.

Helsingin HO 13.5.2016, päätös nro 738, hallituksen päätösvalta.

Facebook
Twitter
LinkedIn