Helsingin HO 16.1.2018 nro 51: Maksamattomista vastikkeista seurasi päätös asunnon haltuunotosta — osakas päätyi syyttämään taloyhtiötä prosessin hitaudesta

Posted on Posted in 2018, Ajankohtaista oikeuskäytännössä, Ajankohtaista oikeuskäytännössä 2018

Osakas jätti suutuspäissään yhtiövastikkeet maksamatta, jonka seurauksena taloyhtiö päätti yhtiökokouksessa ottaa asunnon haltuunsa. Kolmen vuoden kuluttua osakas haastoi taloyhtiön oikeuteen […]

KKO 11.12.2017 nro 2454: Työntekijä haastoi yrityksen oikeuteen työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä – yrityksen kuulumista yhteistoimintalain piiriin puitiin Korkeimpaan oikeuteen asti

Posted on Posted in 2017, Ajankohtaista oikeuskäytännössä, Ajankohtaista oikeuskäytännössä 2017

Yrityksessä oli alle 20 vakituista työntekijää ja kourallinen epäsäännöllisesti työskenteleviä tuntityöntekijöitä. Kysymys yhteistoimintalain piiriin kuulumisesta osoittautui hankalaksi. Lopulta tarvittaessa töihin […]

Virheellinen tieto rakennuksen kunnosta välittyi ensimmäiseltä asunnonostajalta seuraavalle – yhtiön perustajaosakas ja asunnon myyjä vastuuseen

Posted on Posted in 2017, AJANKOHTAISTA, Ajankohtaista oikeuskäytännössä, Ajankohtaista oikeuskäytännössä 2017

Virheellinen tieto rakennuksen kunnosta välittyi ensimmäiseltä asunnonostajalta seuraavalle – yhtiön perustajaosakas ja asunnon myyjä vastuuseen 10.10.2017 Totuus “kauttaaltaan saneeratun” rakennuksen […]

Tasapaino esteettömyyden ja rakennussuojelullisten arvojen välille löytyi: asemakaava ei estä hissien rakentamista Kruununhaan arvokerrostaloihin

Posted on Posted in 2017, Ajankohtaista oikeuskäytännössä, Ajankohtaista oikeuskäytännössä 2017

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi 5.7.2017 asemakaavan, joka mahdollistaa hissien rakentamisen Helsingin Kruununhaan kaupunginosassa sijaitseviin vanhoihin kerrostaloihin. Vuonna 2002 alkaneessa kiistassa puntarissa […]

KHO 2016:6 Asunto-osakkeiden kauppaan liittyvän varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen ei luettu niitä eriä, jotka ostaja maksoi tontinosan lunastamiseen liittyen asunto-osakeyhtiölle

Posted on Posted in 2016, Ajankohtaista oikeuskäytännössä, Ajankohtaista oikeuskäytännössä 2016

A oli ostanut rakennusliikkeeltä asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet asunto-osakeyhtiöstä, jota rakennettiin niin sanotulle valinnaiselle vuokratontille. Asunto-osakeyhtiö ja rakennusliikkeestä erillinen maanomistaja […]

KKO:2015:87 Kylpyhuoneen bitumieristeen yläpuolella oleva 10 cm paksuinen pintalaatta katsottiin rakenteeksi ja siten yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvaksi

Posted on Posted in 2015, Ajankohtaista oikeuskäytännössä, Ajankohtaista oikeuskäytännössä 2015

Yhtiön 1950-luvulla rakennetuissa kylpyhuoneissa bitumieristeen päällä oli vielä kymmenen senttimetrin paksuinen pintalaatta.  Korkein oikeus katsoi, että vaikka yhtiö ei lähtökohtaisesti […]

Helsingin HO 24.2.2015, nro 259: Osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvollisuus pyykinpesukoneen aiheuttamasta vesivahingosta

Posted on Posted in 2015, AJANKOHTAISTA, Ajankohtaista oikeuskäytännössä, Ajankohtaista oikeuskäytännössä 2015

Hovioikeus katsoi, että osakkeenomistaja oli vastuussa pyykinpesukoneen aiheuttamasta vesivahingosta, joka johtui pesukoneen poistoletkun irtoamisesta. Hovioikeuden mukaan, että pesukoneen poistoletkun irtoaminen […]

Turun HAO 28.01.2015, taltio: 15/0018/1 Ravintolavuokralaisen valitusoikeus toimintaansa palvelevan terassin toimenpidelupa-asiassa

Posted on Posted in 2015, AJANKOHTAISTA, Ajankohtaista oikeuskäytännössä, Ajankohtaista oikeuskäytännössä 2015

Ravintolayrittäjällä ei ollut valitusoikeutta tarjoiluterassin toimenpideluvan hylkäävässä päätöksessä. Päätöksellä katsottiin olevan ravintolatoimintaan ja vuokrasopimukseen liittyvät vaikutukset, joita oli pidettävä vain […]

KHO 11.2.2015/362, Pressuhallin rakentamista koskevaan toimenpidelupaan liittyvä louhinta ja maa-ainesten hyödyntämisoikeus

Posted on Posted in 2015, AJANKOHTAISTA, Ajankohtaista oikeuskäytännössä, Ajankohtaista oikeuskäytännössä 2015

Piha-/varastointialueen laajamittainen rakentaminen vaikutti olennaisesti naapurien asemaan ja merkitsi pelkästään pressuhallin rakentamiseen tarkoitetun toimenpideluvan merkittävää muuttamista. Muutosta ei ollut mahdollista […]