KHO 2015:103 Tienpitäjän oikeus luvattoman liittymän käytön poistamiseksi

Yhtiö oli ryhtynyt rakentamaan pysäköintialuetta, jolta oli liittymä valtatielle. Tienpitäjä oli kirjeellään kehottanut yhtiötä poistamaan liittymän määräajassa ja todennut, että se muutoin ryhtyy maantielain 101 §:n 2 momentin nojalla toimenpiteisiin liittymän poistamiseksi. Yhtiö oli kirjeen johdosta itse sulkenut liittymän.

Tienpitäjä voi sinänsä maantielain 101 §:n 2 momentin nojalla ryhtyä tosiasiallisiin hallintopakkotoimiin luvattomaksi katsomansa liittymän käytön estämiseksi väliaikaisesti. Maantielain 101 §:n 2 momentin nojalla tienpitäjällä ei ole kuitenkaan toimivaltaa tehdä oikeudellisesti sitovaa ja lopullista päätöstä liittymän käytön kieltämisestä, vaan toimivalta tällaisen päätöksen tekemiseen on lain 101 §:n 1 momentin mukaan aluehallintovirastolla.

Tienpitäjän yhtiölle lähettämä kirje ei ollut hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu valituskelpoinen päätös.

Facebook
Twitter
LinkedIn