KHO 2015:164 Vuokranantajaan ei voitu kohdistaa velvoitteita vuokralaisen tupakoinnin estämiseksi

Asunto-osakeyhtiön huoneiston A asukkaat olivat pyytäneet kaupungin ympäristötarkastajaa ryhtymään toimenpiteisiin tupakoinnista huoneiston B parvekkeella heille aiheutuvan terveyshaitan poistamiseksi. Ympäristötarkastaja oli kieltänyt tupakoinnin huoneiston B parvekkeella ja velvoittanut huoneiston B toisella paikkakunnalla asuvan omistajan huolehtimaan siitä, ettei parvekkeella tupakoida.

Hallinto-oikeus oli huoneiston B omistajan valituksesta kumonnut ympäristötarkastajan päätöksen, koska terveydensuojelulain 27 §:n 1 momenttiin sisältyvän aiheuttamispariaatteen mukaisesti määräys terveyshaitan poistamiseksi voitiin antaa sille, jonka tupakoinnista terveyshaitta mahdollisesti aiheutui. Velvoitetta ei voitu kohdistaa muualla asuvaan huoneiston omistajaan.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn