KHO 2015:34, Liittymismaksu

Alueen osalta erikseen hyväksytty liittymismaksu oli perustunut vesihuollon rakentamiskustannuksiin. Liittymismaksu oli maaperän ja kaavan tehottomuuden vuoksi muodostunut olennaisesti korkeammaksi kuin yleisen taksan mukainen liittymismaksu muilla tarkemmin yksilöimättömillä asemakaava-alueilla. Kaupungilla ei ollut velvollisuutta alentaa kyseisen alueen liittymismaksua vain sillä perusteella, että muilla asemakaava-alueilla perittiin alempaa maksua.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn