Kimppakämpän vuokraaminen: 3 x vuokrasopimus

Monet opiskelijat valitsevat kimppakämpän asumismuodokseen. Kun asuntoon on majoittumassa useita ihmisiä, vuokrasopimuksen tekemiseen on tyypillisesti kolme eri vaihtoehtoa. Mitä hyviä ja huonoja puolia niihin liittyy?

Yhteinen vuokrasopimus

Ensimmäinen tapa on tehdä kaikille asukkaille yhteinen sopimus. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaikki asukkaat vastaavat vuokrasta ja muista asumiseen liittyvistä velvoitteista sekä mahdollisista vaurioista yhteisvastuullisesti. Jos esimerkiksi yksi asukkaista jättää vuokran maksamatta, muiden tehtävä on hoitaa summa vuokranantajan tilille. Tämä voi olla epämiellyttävä ajatus vuokralaisen kannalta, mutta siihen liittyy myös muita ongelmia etenkin opiskelijoille. Yhteisen vuokrasopimuksen allekirjoittaneiden katsotaan kuuluvan samaan ruokakuntaan, joka johtaa asumistuen pienenemiseen.

Alivuokramalli

Alivuokramallissa vuokranantaja tekee vuokrasopimuksen yhden vuokralaisen eli päävuokralaisen kanssa, joka puolestaan laatii alivuokrasopimukset kavereidensa kanssa. Alivuokralaiset maksavat vuokraa päävuokralaiselle ja päävuokralainen maksaa asunnon kokonaisvuokran vuokranantajalle. Tässä mallissa suurin vastuu on päävuokralaisella, jonka tehtävä on löytää uusi asukas, mikäli joku vuokralaisista irtisanoo sopimuksensa. Jos päävuokralainen muuttaa itse pois, vapautuu asunto kokonaisuudessaan vuokramarkkinoille. Vuokranantajan näkökulmasta alivuokramalli on selkeä vaihtoehto useiden sopimusten sijaan. Vuokralaisenkaan ei tarvitse huolehtia asumistuen määrästä, sillä jokainen asukas katsotaan omaksi ruokakunnaksi.

Jokaiselle asukkaalle oma vuokrasopimus

Kimppakämpän asukkaille voi myös tehdä omat vuokrasopimukset. Opiskelijalle se on helppo ja riskitön vaihtoehto: vuokrasopimuksen voi irtisanoa itsenäisesti ja muiden vuokrasopimukset eivät vaikuta asumistukipäätökseen. Vuokrasopimukseen on mahdollista lisätä, että vuokralaiset vastaavat yhdessä tiettyjen tilojen, esimerkiksi keittiön ja kylpyhuoneiden, mahdollisista vaurioista, jos ne ovat seurausta huolimattomuudesta.

Vuokranantajalle erilliset vuokrasopimukset merkitsevät kuitenkin paljon paperityötä. Myös uuden vuokralaisen löytäminen yhden poistuessa voi olla haastavaa ja aikaa vievää.

Facebook
Twitter
LinkedIn