Toimiva työsuhde perustuu luottamukseen – miten työnantaja voi varmistaa onnistuneen rekrytoinnin?

Työnhakija voi vaikuttaa papereiden ja haastattelun perusteella nappivalinnalta isännöintiyrityksen riveihin, mutta joskus totuus paljastuu ikävällä tavalla vasta vuosien kuluttua. Millaisia keinoja työnantajalla on käytettävissään rekrytointitilanteessa tai työsuhteen aikana työntekijän taustan selvittämiseksi. Entä miten taloyhtiöt voivat varmistua siitä, että omaisuuden hoito on luotettavissa käsissä.

Työsuhde voi mennä pahasti pieleen. Esimerkiksi isännöintialaan liittyviä väärinkäytösepäilyjä tulee tietoon vuosittain. Epäluotettava isännöitsijä tai esimerkiksi ahneuden sokaisema kirjanpitäjä voi tehdä suurta hallaa taloyhtiön taloudelle ja kolhaista samalla vakavasti isännöintiyrityksen mainetta. Tarkkuutta ikävien tilanteiden ehkäisemiseksi vaaditaan yritysten johdolta ja taloyhtiöiden hallituksilta.

Luottotiedot voidaan useimmiten tarkistaa

Isännöintialalla on suurta luottamusta vaativia työtehtäviä. Rekrytointitilanteessa vaaditaankin huolellisuutta, ihmistuntemusta ja avointa keskusteluyhteyttä hakijan kanssa. Lisäksi lain mukaan työnantaja on oikeus selvittää luottotiedot silloin, kun työtehtäviin liittyy mahdollisuus laittoman taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Näin on isännöitsijän ja kirjanpitäjän tehtävissä.

– Menneisyydestä ja suhtautumisesta raha-asioihin voi kysyä työnhakijalta ihan suoraan. Työnantajan kannattaa lisäksi tarkistaa suositukset edellisiltä työnantajilta. Hän voi myös haastattelutilanteessa ilmoittaa, että luottotiedot tullaan myöhemmin tarkastamaan. Sovittaessa toimenpide on mahdollista tehdä jo työnhaun aikana. Jos epäilyttäviä tietoja tulee työnantajan tietoon työsuhteen alettua, työnantaja voi purkaa työsuhteen koeajan perusteella, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n Senior Legal Advisor Keijo Kaivanto kertoo.

Työnantajan harhaanjohtaminen voi olla työsopimuksen purku- tai irtisanomisperuste. Merkitystä on sillä, onko työnantajalla enää luottamusta työntekijään. Jos asia riitautetaan, purku- tai irtisanomisperusteen laillisuuden ratkaisee oikeus.

– Ensimmäinen ja paras tapa selvittää asiaa on neuvottelu. Kannattaa nostaa epäluottamusta aiheuttavat asiat pöydälle ja pyrkiä sopimaan työsuhteen päättämisestä työntekijän kanssa, Kaivanto muistuttaa

Milloin työsuhde vaatii suppean turvallisuusselvityksen?

Jos työntekijällä on pääsy turvallisuuden kannalta merkittävään tilaan tai hän käsittelee merkittäviä omaisuuseriä, voidaan tarvittaessa tehdä suppea turvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki). Turvallisuusselvityksen voi pyytää esimerkiksi isännöintiyrityksen johtotehtävissä toimivilta, isännöitsijöistä ja kirjanpitäjistä, joilla on muun muassa valtuudet siirtää suuria rahamääriä.

Työnantaja tekee hakemuksen suppeasta turvallisuusselvityksestä työntekijän suostumuksella suojelupoliisille. Turvallisuusselvityksessä käydään läpi virallisten rekisterien tiedot työntekijästä ja niiden merkitys suhteessa hoidettavaan tehtävään (mm. rikosrekisteri sekä poliisin, syyttäjän oikeushallinnon ja ulosoton rekisterit).

Ohjeista taloyhtiön hallitusta, ole avoin

Valvontavastuu taloyhtiön tuloista ja menoista on myös taloyhtiön hallituksella. Isännöintiyritys toimii viisaasti keskustellaan hallitusten jäsenten kanssa avoimesti raha-asioista. Mielenrauhaa luottamustyöhön antaa jo se, että isännöintiyritys kertoo työntekijöidensä taustojen selvityksestä.

– Hallituksen kokouksissa kannattaa säännöllisesti käsitellä taloyhtiön talouden tilannetta ja tarkastella esimerkiksi pääkirjan pohjalta rahaliikennettä. Monet isännöintiyritykset tarjoavat hallituksen jäsenille pääsyn katsomaan taloyhtiön kirjanpitoa, Kaivanto muistuttaa.

Facebook
Twitter
LinkedIn