Yhtiöjärjestyksen muutos, jolla kielletään lyhytaikainen vuokraustoiminta, vaatii kaikkien osakkaiden suostumukset – MAO päätös Nro 8/17

Asunto-osakeyhtiö oli esittänyt Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäväksi yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan päätöksen. Yhtiöjärjestystä oli päätetty muuttaa siten, ettei huoneistoa ollut sallittua vuokrata tai käyttää huoneistohotellitarkoitukseen eikä majoitusliiketoimintaan. Tapauksessa oli kysymys siitä, olisiko tällaisen lisäyksen ottamisesta yhtiöjärjestykseen tullut saada kaikkien osakkeenomistajien suostumus.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamiseen on saatava määräenemmistön lisäksi osakkeenomistajan suostumus, kun muutetaan hänen osakkeidensa tuottamaa oikeutta hallita huoneistoa. Asunto-osakeyhtiön mukaan päätöksellä ei oltu muutettu osakkeenomistajan hallintaoikeutta vaan ainoastaan selvennetty huoneiston käyttöä ja vuokrausoikeutta. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan yhtiön tekemä lisäys yhtiöjärjestykseen rajoitti asunto-osakeyhtiölain mukaista huoneiston luovutus- ja käyttöoikeutta ja siihen tarvittiin tämän vuoksi määräenemmistön lisäksi kaikkien osakkeenomistajien suostumus.

Kaikki eivät suostuneet

Markkinaoikeuden mukaan asiassa oli ratkaistavana se, merkitsikö nyt päätetty yhtiöjärjestyksen muutos rajoitusta osakkeenomistajan oikeuteen käyttää huoneistoaan asuntona ja vuokrata se käytettäväksi edellä mainittuun tarkoitukseen. Markkinaoikeuden mukaan huoneiston käyttäminen huoneistohotellina tai majoitusta koskevaan liiketoimintaan saattaa tapauskohtaisesti olla asuinhuoneiston käyttötarkoituksen mukaista. Näin ollen yhtiökokouksessa hyväksytty kielto vuokrata tai käyttää huoneistoa huoneistohotellitarkoitukseen tai majoitusliiketoimintaan oli merkinnyt sellaista muutosta, mihin olisi lain mukaan tullut saada kaikkien osakkeenomistajien suostumus. Koska yhtiöjärjestyksen muutokselle ei oltu saatu kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, asunto-osakeyhtiön valitus hylättiin.

Facebook
Twitter
LinkedIn