Muista nämä neljä asiaa, kun vuokrasopimus pitää päättää

Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus on mahdollista irtisanoa laista määräytyvien irtisanomisaikojen puitteissa. Kun vuokrasuhteen päättäminen tulee ajankohtaiseksi, hoida siihen liittyvä paperityö huolella ja hyvissä ajoin.

Päätökselle pitää olla pätevä syy

Vuokrasopimus ei katkea ilman riittävää perustetta vuokranantajan puolelta. Esimerkiksi asunnon myyminen, huoneiston laaja peruskorjaus tai vuokran korottaminen kohtuulliselle tasolle kelpaavat hyvin vuokrasuhteen päättymiselle. Vuokralaisen ei normaalitilanteessa tarvitse perustella irtisanomistaan.

Noudata irtisanomisaikoja

Vuokralaisen puolelta irtisanomisaika on yksi kuukausi riippumatta siitä, kuinka pitkään vuokrasuhde on kestänyt. Vuokranantajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään vuoden. Alle vuoden kestävän vuokrasuhteen irtisanomisaika on kolme kalenterikuukautta. Aika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on tehty, jollei asiasta ole sovittu toisin. Vuokranantajan irtisanomisaikaa ei voida lyhentää eikä vuokralaisen irtisanomisaikaa pidentää.

Ilmoita irtisanomisesta aina kirjallisesti

Sekä vuokranantajan että asunnon vuokraajan täytyy toimittaa tieto irtisanomisesta toiselle osapuolelle kirjallisessa muodossa. Vuokranantajan ilmoituksesta täytyy käydä selkeästi ilmi vuokrasuhteen päättämisen peruste ja vuokrasuhteen päättymisajankohta. Toimita ilmoitus todisteellisesti

Irtisanomisilmoitus toimitetaan vastaanottajalle todisteellisesti, mikä tarkoittaa sitä, että tiedon vastaanottaminen voidaan varmistaa. Todisteellisuus täyttyy, kun vastaanottaja kuittaa itse viestin vastaanotetuksi tai sivullinen tekee kuittauksen. Sähköisesti toimitettu ilmoitus riittää, jos ilmoituksen vastaanottaminen voidaan tarvittaessa todistaa myöhemmin. Kuittaukseksi kelpaa laatuvarmenteeseen perustuva sähköinen allekirjoitus, joka on tehty turvallisella allekirjoitusvälineellä.

Irtisanomisilmoituksen voi tarvittaessa toimittaa myös haastemiehen välityksellä tai Postin saantitodistuskirjeellä. On kuitenkin muistettava, että saantitodistuskirje ei riitä, jos kirjettä ei haeta postista ja se jää kuittaamatta. Vastaanottajan kuittaus on tärkeä siksi, että irtisanomisen aika katsotaan siitä päivästä, jolloin ilmoitus on mennyt perille.

Facebook
Twitter
LinkedIn