Muista paloturvallisuus, kun virittelet talvivaloja tai sytytät kynttilöitä

Kynttilät ja talvivalot luovat jälleen tunnelmaa koteihin. Vuoden pimeimpään aikaan on erityisen tärkeää kiinnittää huomio paloturvallisuuteen. Onhan kodissasi riittävästi toimivia palovaroittimia?

Mikä on osakkaan vastuu mahdollisista vahingosta?

Osakas ei automaattisesti vastaa omistamiensa kynttilöiden tai jouluvalojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta, jos hän on toiminut vastuullisesti. Toisinaan on esitetty, että jo tietyn vahinkoriskin sisältävien laitteiden asentaminen huoneistoon osoittaisi tuottamusta. Vuodenajalle tyypilliset kynttilät ja erilaiset sähkövalot ovat kuitenkin siinä määrin tavanomaisia ja hyväksyttäviä, ettei pelkästään niiden käyttämisestä voi suoraan seurata vahingonkorvausvastuuta.

Vahingon sattuessa tarkastellaankin muun muassa seuraavia seikkoja:

  • Valojen ja kynttilöiden sijoituspaikat
  • Tuotteen käyttäminen valmistajan ohjeistuksen mukaisesti
  • Kynttilälle valittu alusta
  • Palavan kynttilän valvominen

Osakkeenomistaja ei vastaa vuokralaisensa aiheuttamista vahingoista. Jos esimerkiksi vuokralaisen varomattomasta kynttilöiden polttamisesta tai valmistajan ohjeistusten vastaisesti sijoitetuista jouluvaloista aiheutuu vahinkoja, taloyhtiön on käännyttävä suoraan vuokralaisen puoleen.

Osakkaalle voi syntyä vastuu vuokralaisensa yhtiölle aiheuttamista vahingoista vain silloin, jos osakkaan oma toiminta on ollut jotenkin tuottamuksellista. Tästä ei kuitenkaan ole yleensä kyse, jos vuokralaisen laittamat kynttilät tai jouluvalot aiheuttavat esimerkiksi tulipalon.

Muista myös palovaroitin ja kotivakuutus

Paloturvallisuuden osalta on myös syytä muistaa, että asukas on vastuussa toimivan paristokäyttöisen palovaroittimen kunnossapidosta. Mikäli taloyhtiössä on käytössä sähköverkkoon kytketty palovaroitinjärjestelmä, kuuluu kunnossapitovastuu tällaisen perusjärjestelmän osalta asunto-osakeyhtiölle. Asukkaalla on kuitenkin ilmoitusvelvollisuus, jos hän huomaa palovaroittimen toimintakunnossa puutteita. Näilläkin seikoilla voi siten olla vaikutusta, kun arvioidaan asukkaan mahdollista vahingonkorvausvastuuta.

Jokaisen asukkaan, oli hän osakas tai vuokralainen, on lisäksi aina erittäin suositeltavaa hankkia kotivakuutus. Vaikka vakuutukset eivät vaikuta kunnossapitovastuun jakautumiseen, voimassaolevat ja riittävän kattavat vakuutukset ovat jokaisen osapuolen etu vahingon sattuessa.

Noudattamalla tervettä maalaisjärkeä ja huolellisuutta kynttilöiden sekä erilaisten jouluvalojen ja muiden sähkölaitteiden käytössä, voi vahingonkorvausvastuuta koskevien selvitysten sijaan keskittyä olennaiseen eli tunnelmoimaan lähestyviä juhlapyhiä glögilasin äärellä.

Asianajaja
Elina Skarra

Facebook
Twitter
LinkedIn