Helsingin HO:17.10.2018 nro 122443: Asukas tupakoi päihtyneenä sotkuisessa asunnossa ja aiheutti huolimattomalla toiminnallaan tulipalon – tuomittiin yli 60 000 euron vahingonkorvauksiin yleisvaaran tuottamuksesta

Asukkaan huolimaton käytös aiheutti helsinkiläisessä vuokrayhtiössä vakavan vaaratilanteen ja kalliit korjaukset. Oikeuden mukaan asukkaan on täytynyt ymmärtää tulen käsittelyyn liittyvät riskit sotkuisessa huoneistossa.

Tapahtumien kulku

Helsinkiläisen vuokrayhtiön huoneistossa vietettiin viinanhuuruista iltaa kaverusten kesken. Olohuoneessa roihahti uhkaava tulipalo, jonka seurauksena porraskäytävän ylin kerros täyttyi savusta. Tulipalosta aiheutui vuokrayhtiölle yli 75 000 euron taloudelliset vahingot.

Asukas sai syytteen yleisvaaran tuottamuksesta. Vakuutusyhtiö vaatii käräjäoikeudessa asukasta korvaamaan sille vuokrayhtiölle maksetusta vakuutuskorvauksesta 65 498,55 euroa viivästyskorkoineen sekä oikeudenkäyntikulut. Vuokrayhtiö puolestaan vaati asukasta suorittamaan kiinteistövakuutuksen omavastuuosuuden 10 000 euroa korkoineen ja oikeudenkäyntikulut.

Oikeudessa käsiteltiin asukkaan ja hänen vieraansa osallisuutta tulipalon syttymiseen. Lisäksi ratkaistiin, oliko vakuutusyhtiöllä tapauksessa vakuutuslain mukaista oikeutta hakea takautuvasti korvausta kolmannelta osapuolelta.

Asukkaan on täytynyt ymmärtää polttamiseen liittyvät riskit

Asukkaan mukaan tulipalo syttyi siksi, että hänen ystävänsä tiputti tupakantumpin lattialle pudotessaan tuolilta. Käräjäoikeus katsoi, että asukkaan on täytynyt ymmärtää huoneiston olevan täynnä herkästi palavaa materiaalia ja että polttaminen päihtyneenä, saati tumpin heittäminen lattialle, on riskialtista. Huoneiston olohuoneesta löytyi kolme erillistä palopesäkettä, joten ystävältä pudonnut yksi tupakantumppi ei voinut olla ainoa tulipalon aiheuttanut tekijä. Valokuvat todistivat myös asunnon suuresta palokuormasta: lattioilla lojui kasoittain sanomalehtiä ja tasot olivat täynnä roinaa. Oikeus myös korosti, että miehellä oli mahdollisuus estää tulipalon syttyminen.

Asukkaan teko oli omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa sekä erittäin huomattavaa taloudellisen vahingon vaaraa. Käräjäoikeus tuomitsi tekijän sakkorangaistukseen, jonka euromäärä oli kuitenkin pieni verrattuna vahingonkorvauksiin, joita asukkaan maksettavaksi tuli.

Korvausten hakeminen kolmannelta osapuolelta?

Vakuutussopimuslaissa sanotaan, että vakuutetun oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä korvausmäärä, jonka vakuutuksenantaja on hänelle suorittanut, siirtyy vakuutuksenantajalle vain, jos kolmas henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai on lain mukaan velvollinen suorittamaan korvausta huolimattomuudestaan riippumatta.

Tuottamuksen asteen puolestaan määrää se, kuinka merkittävästi toiminta on poikennut vaadittavasta huolellisuudesta. Harkinnassa kiinnitetään näin ollen ensisijaisesti huomiota mahdollisen vahinkoseuraamuksen luonteeseen ja vakavuuteen, vahingon todennäköisyyteen sekä mahdollisuuteen huolelliseen toimintaan.

Törkeän tuottamuksen kriteerit täyttyvät silloin, kun toisten henkilökohtaiseen turvallisuuteen on suhtauduttu välinpitämättömästi. Teko on sitä törkeämpi, mitä todennäköisempää vahingon tapahtuminen on.

Tuomio

Käräjäoikeus katsoi, että syytetyn toiminnan johdosta vakuutusyhtiöllä oli oikeus vaatia asukkaalta korvaussumma, joka oli maksettu vuokrayhtiölle. Asukkaan taloudellisesta tilanteesta johtuen korvausten lopullista määrää kuitenkin soviteltiin.

Asukas velvoitettiin suorittamaan vakuutusyhtiölle 52 398,84 euroa ja vuokrayhtiölle 8 000 euroa sekä molempien asiaomistajien oikeudenkäyntikulut. Hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa.

Facebook
Twitter
LinkedIn