Naapuri häiritsee – tässä askelmerkit ongelmatilanteen ratkaisuun

Koirat haukkuvat. Joku soittaa pianoa. Taas siellä juhlitaan. Naapurien metelöinti saa välillä itse kunkin hermostumaan. Nyrkkitappelu tai rapussa huutaminen ei edistä asiaa lainkaan. Sen sijaan rauhallisella ja avoimella keskustelulla voi olla suuri merkitys asian ratkaisussa. Etene näin, kun melu ylittää ärsyyntymiskynnyksen.

Pysähdy ja pohdi, onko kyseessä toistuva ja jatkuva häiriköinti

Monenlaiset äänet ovat osa normaalia elämää ja asumista, joita täytyy vain sietää. Yhteisöasumisessa ei voida vaatia täyttä hiljaisuutta. Taloyhtiö ei voi myöskään järjestyssäännöillä rajoittaa normaalia asumista. Vaikka olisi kuinka herkkä äänille, naapuri saa käydä yöllä suihkussa tai harjoitella iltapäivisin viulun soittoa. Häiritsevästä elämästä voidaan puhua, mikäli elämöinti on jatkuvaa ja toistuvaa sekä häiritsee useita asukkaita aiheuttaen kohtuutonta haittaa. Metelöinti on selvästi yleisin häiritsevän elämän muoto. Muunlaista häirintää ovat esimerkiksi vandalismi sekä sekava ja uhkaava käyttäytyminen. Tällaisenkin käytöksen tulee olla jatkuvaa, jotta siihen voitaisiin puuttua asunto-osakeyhtiölain keinoin.

Keskustele asiasta naapurin kanssa ja kerro rehellisesti, että hänen toimintansa häiritsee

Jos kyseessä tosiaan on jatkuva ja epäasiallinen häirintä, kannattaa asiasta käydä juttelemassa naapurin kanssa. Naapuri ei välttämättä ole ollut tietoinen aiheuttamastaan häiriöstä. Parhaassa tapauksessa tällainen huomautus johtaa siihen, että häiritseminen lakkaa, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

Tee muistiinpanoja, ota yhteyttä hallitukseen ja isännöitsijään

Pahimmassa tapauksessa ongelma jatkuu. Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa tehdä muistiinpanoja häirinnästä; millaista se on ja milloin sitä on tapahtunut. Lisäksi voit tiedustella muilta naapureilta, ovatko he huomanneet häiritsevää käytöstä. Mikäli häiriköivä naapuri ei ole ottanut opikseen, kannattaa ottaa yhteyttä isännöitsijään ja hallitukseen. Jos kyseessä on vuokralainen, yhteys otetaan vuokranantajaan. Hallitus päättää, ryhdytäänkö jatkotoimenpiteisiin. Jos kyse on esimerkiksi uhkaavasta käytöksestä, voi asiasta olla yhteydessä myös poliisiin.

Hallitus päättää varoituksen antamisesta

Viime kädessä häiritsevästä naapurista päästään eroon ottamalla tämän huoneisto taloyhtiön hallintaan. Hallintaanotosta päätetään yhtiökokouksessa. Ennen kuin tämä on mahdollista, täytyy osakkaalle ja mahdolliselle vuokralaiselle antaa asunto-osakeyhtiölain mukainen varoitus. Vielä varoituksen antamisen jälkeen asukkaalla on mahdollisuus parantaa käyttäytymistään. Vuokranantaja voi puolestaan irtisanoa tai purkaa vuokrasopimuksen varoituksen antamisen jälkeen. Oli tilanne kumpi tahansa, on tärkeää, että häirintä pystytään todistamaan. Taloyhtiöllä tai vuokranantajalla on näyttötaakka siitä, että naapuri todella häiritsee. Tämän vuoksi havaintojen kirjaaminen ylös on tärkeää. Häirinnän toteennäyttäminen on myös helpompaa, jos useampi asukas on valittanut häirinnästä.

Yhtiökokous päättää huoneiston hallintaanottamisesta

Jos varoituksen antaminenkaan ei johda toivottuun lopputulokseen, voi taloyhtiö ottaa huoneiston hallintaansa. Jos asiat menevät tähän pisteeseen, häiritsevän osakkaan tai vuokralaisen on pakko muuttaa muualle. Tähän koko prosessiin saattaa kuitenkin kulua huomattavan pitkä aika, jopa vuosia.

Joel Sariola, Asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn