Näissä tapauksissa vuokralainen voi osallistua yhtiökokoukseen

Taloyhtiön vuoden tärkein tapaaminen on yhtiökokous, jossa osakkaat voivat äänestää ja vaikuttaa asioiden hoitoon. Vuokralainen voi osallistua taloyhtiön yhtiökokoukseen ja hänellä on tilaisuudessa puheoikeus. Äänioikeus irtoaa kuitenkin vain osakkeenomistajan antamalla valtakirjalla.

Vuokralainen voi osallistua yhtiökokoukseen, kun

  • yhtiössä on vähintään viisi osakehuoneistoa, joilla on eri omistajat
  • kokouksessa vahvistetaan tai muutetaan järjestyssääntöjä
  • kokouksessa käsitellään yhteisten tilojen käyttöä tai kunnossapitoa, joka vaikuttaa olennaisesti huoneiston tai yhteisten tilojen käyttöön.

Näitä isoja kunnossapitoasioita ovat esimerkiksi putkiremontti, ikkuna- ja julkisivuremontit, porrashuoneremontti ja piharemontit. Ne vaikuttavat oleellisesti myös vuokralaisen elämään taloyhtiössä ja siksi onkin suotavaa, että vuokralaisetkin sanovat mielipiteensä.

Vuokralaisen ääni kuuluviin

Vuokralaisella on yhtiökokouksessa vain puheoikeus. Oikeuksia kannattaa käyttää, sillä yhtenä talon asukkaista vuokralaisella voi olla oivaltavia kannanottoja esimerkiksi talon tilojen käytöstä.

Usein vuokralaiset asuvat taloyhtiön pienimmissä asunnoissa, yksiöissä ja kaksioissa. Heidän intressinsä voivat joissakin tapauksissa erota suurempien omistusasuntojen omistajien tarpeista. Silloin taloyhtiön järkevän ja asukaslähtöisen hoidon kannalta on tärkeää, että myös vuokralainen kertoo näkemyksensä. Taloyhtiön houkuttelevuus vuokralaisen näkökulmasta on aina hyödyksi asuntosijoittajille ja vuokranantajille uusien vuokralaisten houkuttelussa.

Valtakirjalla vuokralaisella myös äänioikeus

Jos asunnon omistaja itse ei pääse paikalle, hänen kannattaakin rohkaista vuokralaistaan osallistumaan kokoukseen. Vielä pidemmälle vietyä luottamusta osoittaa, että osakas antaa vuokralaiselleen valtakirjan. Silloin vuokralainen edustaa osakasta kokouksessa ja hän saa myös äänestää.

Ilmoitus kokouksesta kaksi viikkoa aikaisemmin

Yhtiökokouksen aika, paikka ja asialista ilmoitetaan aina vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ilmoitus voidaan laittaa porraskäytävän ilmoitustaululle tai toimittaa erikseen jokaiseen huoneistoon. Kokouksesta laadittavassa pöytäkirjassa on mainittava vuokralaisten ja muiden asukkaiden kuin osakkeenomistajien osallistumisesta kokoukseen.

Facebook
Twitter
LinkedIn