Ludeongelma, mikä on osakkaan/asukkaan vastuu?

Helsingin Sanomissa oli eilen (20.12.2017) kirjoitus luteista. Jutun mukaan asukas oli asunut huoneistossaan 11 vuotta ja huomannut ihan yllättäen, että asuntoon oli ilmestynyt luteita. Asukkaalla ei ollut tietoa siitä, mistä luteet olivat tulleet. Kuten yleensä käy näiden ikävien vieraiden kanssa, ne olivat ehtineet levitä viereisiin asuntoihin. Kysymykseen, kuka korvaa asunnon ludetorjunnan taloyhtiössä, otettiin jutussa kantaa Kiinteistöliiton toimesta.
Artikkelissa kerrottiin, että osakas vastaa lain mukaan asunnon pinnoista ja taloyhtiö rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä. Näin ollen osakas on lähtökohtaisesti vastuussa lutikoiden hävittämisestä, mikäli niitä on vain yhdessä asunnossa eivätkä ne ole levinneet rakenteita pitkin muihin huoneistoihin. Näin juuri on. Useimmiten luteet eivät kuitenkaan esiinny vain yhdessä huoneistossa vaan ne leviävät helposti huoneistosta toiseen rakenteita ja ilmanvaihtojärjestelmää pitkin. Helsingin Sanomien jutussa kerrottiin, että vaikka taloyhtiöt ymmärtävät nykyään melko hyvin, että lutikoiden torjuntaan kannattaa ryhtyä aikaisessa vaiheessa ja huomioida koko taloyhtiö, yksittäisiä asukkaita saatetaan silti syyttää huolimattomuudesta. Jutussa todettiin, että osakas voi joutua vastuuseen huolimattomuudesta tyypillisesti vasta siinä vaiheessa, jos hän ei huolehdi asunnon irtaimistosta ohjeiden mukaisesti. Asukkaan tulee siis huolehtia lutikkairtaimiston asianmukaisesta puhdistamisesta. Jos tätä ei tehdä huolellisesti, voi asukas joutua korvausvastuuseen.Hienoa, että Helsingin Sanomat ja Kiinteistöliitto nostavat tämän yleistyvän ongelman esille. Mielestäni on kuitenkin erityisen tärkeää eritellä kunnossapitovastuukysymykset niin sanotusta vahingonkorvausvastuusta. Ensinnäkin kustannukset ludetorjunnasta jäävät useimmiten käytännössä yhtiön vastuulle, koska luteet leviävät yhtiössä rakenteiden tai IV-putkistojen kautta ja nämä ovat yhtiön kunnossapitovastuulla. Kyse on siis yleensä taloyhtiön suorittamasta kunnossapitotoimesta. Yhtiö voi periaatteessa vaatia taloyhtiön kunnossapitovastuulla olevasta myrkytyksestä aiheutuneita kustannuksia osakkaalta tai asukkaalta, mutta vain, jos se osakas tai asukas on huolimattomuudellaan tai tahallisesti aiheuttanut ongelman. Huolimattomuutta voisi olla se, että osakas tai asukas on havainnut luteet, mutta laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuuden tai irtaimiston puhdistamisvelvollisuuden, jolloin luteet ovat päässeet leviämään. Tällöinkin vastuu rajoittuu käytännössä vain laiminlyönnin aiheuttamiin ylimääräisiin kustannuksiin. Huolimattomuutena ei mielestäni voida pitää pelkästään sitä, että osakas tai asukas on tuonut mukanaan luteita ulkomaan matkasta.

Luteet kulkeutuvat koteihin esimerkiksi matkalaukkujen ja kirpputorilta hankittujen huonekalujen mukana. Niitä saattaa kulkeutua kotiin kyläilynkin seurauksena. Ludetorjunnasta aiheutuvista kustannuksista vastaakin mielestäni lähtökohtaisesti yhtiö, ja vain poikkeuksellisesti asukas.

Marina Furuhjelm

Asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn