Kysy taloyhtiöstä: Naapuri soittaa pianoa yötä päivää juhlapyhät mukaan lukien. Voiko asialle tehdä jotain?

Jos keskustelusta ei ole apua ja soitto jatkuu taukoamatta myös yöaikaan, taloyhtiö voi puuttua tilanteeseen.

Pianoa soittavaan asukkaaseen kannattaa luonnollisesti olla yhteydessä ja kertoa hänelle, että musisointi kuuluu naapuriin ja häiritsee asukkaita. Soittaja ei välttämättä ole ollut edes tietoinen siitä, että soitto harmittaa muita. Normaaleihin elämisen ääniin kuuluu myös pianonsoitto, kunhan se pysyy kohtuullisissa rajoissa. Pianonsoittoa ei siis sinänsä voi kieltää, mutta jos pianoa soitetaan tuntikausia yhteen menoon ja varsinkin jos soittoa kuuluu ilta- tai yöaikaan, taloyhtiö voi puuttua tilanteeseen. 

Taloyhtiöllä näyttövelvollisuus

Jos osakas ei suostu keskustelemaan huoneistostaan kuuluvasta pianonsoitosta eikä muuttamaan käyttäytymistään (tai puuttumaan vuokralaisensa tai muun asuntoa käyttävän toimintaan), yhtiölle voi syntyä oikeus huoneiston hallintaanottoon. Hallintaanoton perusteena on tällöin se, että huoneistossa vietetään häiritsevää elämää. Häiritsevän toiminnan on yleensä oltava jatkuvaa tai toistuvaa, eli pelkkä satunnainen häiriö ei riitä hallintaanoton perusteeksi. Asunto-osakeyhtiölaissa todetaan, että huoneistoa ei saa ottaa hallintaan, jos kyse on vain vähäisestä rikkomuksesta. Yhtiöllä on näyttövelvollisuus siitä, että häiritsevän elämän perusteella tehtävän hallintaanoton edellytykset ovat käsillä.

Ensin annetaan varoitus

Ennen hallintaanottoon ryhtymistä taloyhtiön on asunto-osakeyhtiölain mukaan annettava osakkaalle varoitus. Varoituksen antaa taloyhtiön hallitus, ja se on annettava kirjallisena ja toimitettava todisteellisesti vastaanottajalle. Varoitus on annettava tiedoksi paitsi osakkaalle, myös vuokralaiselle tai muulle huoneistossa asuvalle. Varoituksen antaminen todisteellisesti tarkoittaa ensisijaisesti, että varoitus annetaan tiedoksi esimerkiksi haastemiehen kautta. Jollei tämä onnistu eli haastemies ei tavoita osakasta tai muuta henkilöä, jolle varoitusta ollaan antamassa tiedoksi, varoitus voidaan toimittaa perille kirjatulla kirjeellä.

Jos osakas tai muu huoneistossa asuva korjaa viipymättä toimintaansa varoituksen perusteella, yhtiöllä ei ole oikeutta ottaa huoneistoa hallintaansa. Jos varoitus ei kuitenkaan johda toivottuun tulokseen, yhtiökokous voi päättää, että huoneisto otetaan enintään kolmen vuoden ajaksi yhtiön hallintaan. Päätös hallintaanotosta on tehtävä yhtiökokouksessa, eli esimerkiksi taloyhtiön hallitus ei voi asiasta päättää. Yhtiökokouskutsussa on mainittava, että yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään tietyn, yksilöidyn huoneiston hallintaanotosta häiritsevän elämän vuoksi ja se, kuinka pitkäksi ajaksi huoneisto on tarkoitus ottaa hallintaan. Myös päätös on yhtiökokouksen jälkeen toimitettava todisteellisesti tiedoksi osakkaalle ja muulle huoneistossa asuvalle. Aikaa tiedoksiannolle on 60 päivää päätöksen tekemisestä. Tiedoksiantoon on syytä ryhtyä viipymättä päätöksen jälkeen.

Osakkeenomistajan, vuokralaisen tai muun huoneistoa käyttävän tulee korjata toimintaansa ennen kuin yhtiökokous pidetään. Jos toimintaa oikaistaan vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on tehnyt päätöksen huoneiston hallintaanotosta, hallintaanottopäätös voidaan panna täytäntöön. Ennen täytäntöönpanoa on viisainta odottaa, että yhtiökokouksen päätöksen moiteaika eli 30 vuorokautta päätöksen tiedoksiannosta on kulunut loppuun. Jos osakas tai vuokralainen haluaa moittia yhtiökokouksen päätöstä, moitekanne on pantava vireille tämän määräajan kuluessa.

Onko mielessäsi kiinteistöalan juridiikkaan liittyvä kysymys? Laita meille viestiä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kak-laki.fi. Pyrimme vastaamaan sarjassa mahdollisimman moniin lukijoidemme esittämiin kysymyksiin.

Kuva: Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn