Osakkaan oma remontti putkisaneerauksen yhteydessä – suunnittele ja sovi asioista tarkasti

Putkiremontti on päällä ja osakkaalla huoli siitä, tulevatko työt kunnolla tehdyksi ja kuinka osakkaan omat muutos- ja lisätyöt toteutetaan? Nämä pyörivät mielessä samaan aikaan, kun asunnolle tulee satojen eurojen lisäkustannus neliölle. Koskaan ei voi olla edes varma, nostaako remontti asunnon arvoa myös asuntomarkkinoilla. No, remontille ei yleensä ole vaihtoehtoja.

Mittava remontti tarjoaa tilaisuuden tehdä asunnossa samalla muutoksia ja parannuksia, jotka eivät taloyhtiön teettämään urakkaan kuulu. Unelma uudesta keittiöstä, porealtaasta ja muusta mukavasta on järkevä toteuttaa silloin, kun asunnossa muutenkin myllätään. Tavallisesti tällaiset lisä- ja muutostyöt ovat osakkaan ja urakoitsijan välisiä sopimuksia. Kuten sopimukset yleensä, ne kannattaa laatia mieluummin huolellisesti etukäteen, kuin pohtia jälkeenpäin, mitä kumpikin tarkoitti. Sama koskee myös työmaakokouksia, joista osakas voi pyytää otteen siltä osin, kun kokouksessa on käsitelty osakkaan työtä.

Osakkaan ja yhtiön teettämän urakan rajapinta ei sekään aina ole selvä ja ellei rajauksista kommunikoida tarpeeksi selvästi, ongelman alku voi olla kylvetty.

Yksilöity suunnitelma useimmiten riittää

Vaikka osakkaan tilaukset eivät taloyhtiön tilaukseen kuulukaan, niiden toteuttaminen samaan aikaan tarkoittaa, että asunto on työmaa-aluetta. Työmaalle ei yleensä saa mennä ilman lupaa, vaikka siellä olisi oma koti ja kypäräkin löytyy. Liika aktiivisuus voi myös aiheuttaa viivytyksiä ja eripuraa, jos työnjohtosuhteet sekoittuvat. Osakas ei aina ole oman asuntonsa paras rakennustekninen asiantuntija.

Osakkaalla on tietenkin puhevalta teettämistään muutos- ja lisätöistä, ja niiden laajuudesta riippuu, kannattaako käyttää omaa valvojaa. Yhtiön palkkaama valvoja huolehtii yhtiön tilauksesta ja yhtiön vastuulla olevista töistä. Useimmissa tapauksissa osakkaalle riittää kuitenkin, että tilauksesta on riittävä yksilöity suunnitelma, johon lopputulosta voi työn valmistuttua verrata. Myöhempien riitojen välttämiseksi osakkaan kannattaakin olla omalta osaltaan tarkka, kun urakka otetaan vastaan.

Matti Kasso, Asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn