Yhtiökokous on tilaisuus, jota ei kannata jättää väliin

Taloyhtiön yhtiökokous kutsuu jälleen osakkaita. Toivottavasti yhtiökokouskutsu laitetaan yhä useammin sähköpostilla, kuten laki sallii siihen suostuneiden osakkaiden kohdalla.Usein kuulee sanottavan, että yhtiökokouksissa ei käy kuin pieni osa yhtiön osakkeenomistajista. Tätä olen aina ihmetellyt, sillä yhtiökokous on taloyhtiössä aivan keskeinen päätöksentekoelin ja myös oiva paikka saada tietoja yhtiön toiminnasta. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa juuri yhtiökokouksessa ja hallituksen on tuotava yhtiökokouksen päätettäväksi kaikki yhtiön toiminnan kannalta keskeiset ja oleelliset asiat.

Osakkeenomistajalla on kyselyoikeus

Erityisen tärkeää on olla läsnä tilinpäätöskokouksessa, sillä vain osallistumalla saa lisätietoja yhtiön toiminnasta ja taloudesta. Osakkeenomistajalla on nimittäin yhtiökokouksessa mahdollisuus käyttää lain mukaista kyselyoikeuttaan. Tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen ja isännöitsijän on yhtiökokouksessa osakkeenomistajan pyynnöstä annettava tarkempia tietoja kokouksessa käsiteltävistä asioista. Erityisesti tilinpäätöstä käsiteltäessä tiedonantovelvollisuus koskee myös yhtiön taloudellista tilannetta yleisemminkin. Jos kävisi niin, että osakkeenomistajan kysymyksiin ei voida vastata kokouksen yhteydessä, on vastaus annettava kirjallisesti kahden viikon kuluessa sekä kysyjälle että muille sitä pyytäville osakkeenomistajille.Mikäli osakkeenomistaja ei halua itse osallistua kokoukseen on hänelle myös mahdollisuus antaa asiamiehelle valtakirja joka käyttää hänen puolestaan äänivaltaa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on ennen valtakirjaa antaessaan syytä keskustella valtuutettavan henkilön kanssa käsiteltävistä asioiden sisällöstä ja siitä, miten asioihin suhtaudutaan. Osakkeenomistaja voi myös valtakirjassa antaa tarkempia ohjeita asiamiehelle vaikkapa siitä, millä tavalla tämän tulee tiettyyn käsiteltävään asiaan suhtautua tai siinä asiassa äänestää.

Saat haluamasi asian käsittelyyn – toimi kuitenkin ajoissa

Osakkeenomistajan oikeuksiin kuuluu myös oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsittelyyn. Tämä edellyttää sitä, että osakkeenomistaja vaatii kyseisen asian käsittelyä hallitukselta kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kun kokouskutsuaika on nykyään kaksi viikkoa, on vaatimus tai pyyntö asian käsittelystä syytä toimittaa mieluiten vähintään kuukautta ennen kokousta, jotta hallitus ja isännöitsijä ehtivät omasta puolestaan valmistella asiaa.

Joskus unohtuu asukkaiden mahdollisuus ja oikeus tietyissä tilanteissa osallistua yhtiökokoukseen.  Tämä koskee paitsi sellaisia tilanteita, joissa käsitellään järjestyssääntöjä tai yhtiön yhteisten tilojen käyttöä, myös korjaushankkeita, joilla on olennaista vaikutusta asukkaan huoneistoon taikka yhteisten tilojen käyttöön. Asukkaalla on kokouksessa oikeus käyttää puhevaltaa, mutta varsinaiset päätökset luonnollisesti tehdään osakkeenomistajien toimesta. Asukkaiden osallistumisoikeuden yleisenä edellytyksenä on se, että yhtiössä on vähintään viisi huoneistoa, joilla on eri omistajat.

Kai Haarma,
Toimitusjohtaja, lakimies, OTM

Facebook
Twitter
LinkedIn