Kuukauden lakikysymys: Asukkaan auto vaurioitui pihatalkoissa, kuka korvaa vahingon?

Taloyhtiössämme pidettiin puunkaatotalkoot. Tilaisuus oli huonosti koordinoitu ja työn vilskeessä iso oksa putosi erään asukkaan auton tuulilasin päälle rikkoen sen pirstaleiksi. Kuka tällaisessa tilanteessa korvaa vahingon?

Vahingonkorvauslain mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahinkoa, on tästä vahingosta korvausvastuussa. Korvausvelvollisuus saattaa olla siis talkoolaisella. Tuottamuksellisuutta eli huolimattomuutta arvioitaessa ratkaisevaa on, olisiko vahingonaiheuttajan pitänyt toimia toisin.

Vahinkolaissa säädetään myös työnantajan (tai tähän rinnastettavan) isännänvastuusta työntekijän aiheuttamissa vahingoissa. Se tarkoittaa periaatteessa sitä, että työnantaja tai se, jonka lukuun työtä tehdään, vastaa pääsääntöisesti työn suorittajan aiheuttamista vahingoista. Pykälässä puhutaan kuitenkin joko työntekijästä tai sitten julkisyhteisön lukuun suoritettavasta työstä, joista kumpikaan ei täsmää kysymyksessä kuvailtuun tilanteeseen. Koska taloyhtiön ja talkoolaisen välillä ei tässä tapauksessa ole työsuhdetta eikä taloyhtiö ole julkisyhteisö, taloyhtiö ei ole isännänvastuussa talkoolaisen aiheuttamista vahingoista.

Kiinteistön omistajalla, eli taloyhtiöllä on myös tietty vastuu kiinteistönsä turvallisuudesta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Siitä huolehtiminen kuuluu kiinteistön omistajalle. Näin ollen taloyhtiö saattaisi olla vastuussa vahingosta, jos oksa on esimerkiksi roikkunut vaarallisesti jo ennestään tai taloyhtiö on pidemmän aikaa tiennyt puun huonosta kunnosta ja siitä syntyvästä turvallisuusriskistä alueen käyttäjille.

Facebook
Twitter
LinkedIn