Mitkä ovat taloyhtiön keinot, kun piittaamaton pysäköijä piinaa taloyhtiötä? Yksi ratkaisu voisi olla pysäköintiohjeistus 

Pysäköintiohjeistus, selkeät opasteet tai sopimus yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen kanssa voivat auttaa taloyhtiötä estämään virheellistä pysäköintiä kiinteistön alueella. Poliisin puoleen voi kääntyä vain niissä tilanteissa, joissa virheellinen pysäköinti aiheuttaa mahdollista vaaraa.

Menneinä vuosikymmeninä on ollut mahdollista pyytää poliisia tai pysäköinninvalvojaa kirjoittamaan pysäköintivirhemaksun taloyhtiön pihalla tapahtuvasta virheellisestä pysäköinnistä. Vuonna 2020 voimaan tulleen tieliikennelain myötä tämä mahdollisuus kuitenkin poistui, sillä laki ei enää kiellä pysäköintiä yksityisellä alueella ilman maanomistajan tai haltijan lupaa.

Yhtiö voi edelleen päättää pysäköimisestä omistuksessaan tai hallinnassaan olevalla alueella, mutta virheelliseen pysäköintiin on aiempaa hankalampi puuttua.

– Tieliikennelain tulkinta on taloyhtiöiden kannalta ongelmallinen. Yhtiö voi edelleen päättää pysäköimisestä omistuksessaan tai hallinnassaan olevalla alueella, mutta virheelliseen pysäköintiin on aiempaa hankalampi puuttua, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n toimitusjohtaja ja asianajaja Kai Haarma pohtii.

Pysäköintiohjeistus voi selkeyttää tilannetta – mutta se on luonteeltaan epävirallinen

Ongelmien välttämiseksi Haarma suosittelee yhtenä ratkaisuna taloyhtiöille selkeän ja asukkaita yhdenvertaisesti kohtelevan pysäköintiohjeistuksen laatimista. Ohjeistus tulee jakaa kaikille yhtiön asukkaille ja osakkaille tiedoksi. Tämän lisäksi pysäköintikäytännöistä on tärkeä viestiä pihalle asetetuin opastein ja liikennemerkein. Myös pysäköintipaikat ja -kiellot on merkittävä piha-alueella selvästi.

Pysäköintiohjeen voi laatia taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä, mutta ohjeen käyttöönotosta on syytä päättää yhtiökokouksessa.

–Kun asiasta päätetään yhdessä, ohjeen moraalinen painoarvo on suurempi. Yhtiökokouspäätös myös lisää taloyhtiön juridista toimivaltaa, jos joudutaan ratkomaan pysäköintiin liittyviä ongelmia oikeusteitse, Haarma sanoo.

Pysäköintiohje helpottaa pysäköintiin liittyviin ongelmiin puuttumista.

Pysäköintiin liittyvät määräykset voidaan kirjata myös yhtiöjärjestykseen, jolloin niiden merkitys entisestään korostuu. Toimenpide toki lisää hallinnollisen työn määrää. Muutoksen läpimeno edellyttää myös 2/3 määräenemmistön kannatusta yhtiökokouksessa. 

– Pysäköintiohje ja yhtiöjärjestykseen tehdyt kirjaukset helpottavat pysäköintiin liittyviin ongelmiin puuttumista. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että ne ovat luonteeltaan epävirallisia, eivätkä vaikuta esimerkiksi poliisin tai pysäköinninvalvojan työhön.

Valvonnalla keskeinen merkitys

Jos taloyhtiö päättää laatia pysäköintiohjeistuksen, sen tehtävä on myös valvoa aktiivisesti sen noudattamista. Etenkin virheelliseen pysäköintiin on syytä puuttua ripeästi. Nopea reagointi on paras tapa ehkäistä pysäköintiongelmien lisääntyminen.

Useimmiten riittää, että virheellisesti pysäköidyn ajoneuvon haltijalle annetaan epävirallinen huomautus asiasta. Jos tämä ei auta, hallitus voi antaa asiasta virallisen kirjallisen huomautuksen.

– Mikäli nämä toimenpiteet eivät johda haluttuun tulokseen, eikä virheellinen pysäköinti aiheuta suoranaista vaaraa tai estä kulkua pihalle tai sieltä pois, taloyhtiön keinot ovat vähissä. Valitettavasti piittaamaton ajoneuvon haltija voikin aiheuttaa toiminnallaan merkittävää haittaa yhtiölle, Haarma harmittelee.

Entä sitten sopimus pysäköinninvalvontayrityksen kanssa?

Taloyhtiö voi saada pysäköintiongelman suitsimiseen jonkinmoista vipuvoimaa tekemällä sopimuksen yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen kanssa.

– Pysäköintivalvontayritysten käyttöön voi liittyä jonkinlaista mainehaittaa. Ongelmallisilla pysäköintialueilla voi kuitenkin olla parempi turvautua ulkopuoliseen palveluun kuin taloyhtiön hallituksen tai isännöitsijän omavalvontaan, Haarma pohtii.

Yrityksen pysäköinninvalvoja voi kirjoittaa virheellisestä pysäköinnistä autonhaltijalle sopimusrikkomusmaksun. Kyse ei siis ole viranomaisen antamasta sakosta tai pysäköintivirhemaksusta.

Sopimusrikkomusmaksu perustuu siihen, että taloyhtiön alueelle pysäköivän tulkitaan tekevän yhtiön kanssa sopimuksen pysäköinnistä ja sitoutuvan noudattamaan tiettyjä sopimusehtoja. Sopimusrikkomusmaksun antaminen edellyttää, että pysäköintikiellosta ja sen rikkomisesta seuraavasta sanktiosta on ilmoitettu kyltein pihan sisäänajoportilla.

–Virheellinen pysäköinti tulkitaan sopimusrikkomukseksi ja mahdollistaa näin sopimusrikkomusmaksun määräämisen. Jos auton haltija ei suorita maksua, pysäköinninvalvontayritys voi periä saatavaa jättämällä velkomiskanteen käräjäoikeuteen, Haarma sanoo. 

Vaaratilanteissa poliisi avuksi

Vaikka poliisilla ei tieliikennelain puitteissa ole toimivaltaa puuttua yksityisillä pihoilla tapahtuvaan pysäköintiin, voi taloyhtiö kääntyä poliisin puoleen muutamissa poikkeustapauksissa. Haarma näkee näiden tilanteiden liittyvät tieliikennelain sijaan pelastus- tai maastoliikennelain piiriin.

Poliisin voi aina pyytää paikalle, jos ajoneuvon pysäköinti aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

–Tällainen tilanne voisi olla kyseessä esimerkiksi silloin, jos ajoneuvo on pysäköity taloyhtiön tontilla sijaitsevalle merkitylle pelastustielle tai ajoneuvo estää kulun pihaan tai sieltä pois. Näissä tilanteessa poliisi voisi pelastuslain mukaan kirjoittaa sakon pelastusrikkomuksesta. Jos poliisia ei tällaisessa tilanteessa ole mahdollista saada paikalle, taloyhtiöllä on oikeus hinauttaa virheellisesti pysäköity auto turvallisempaan paikkaan. Ennen siirtoa pysäköintitilanteesta on tärkeä ottaa valokuvia todisteeksi, Haarma sanoo.

Poliisi tai pysäköinninvalvonta voi kirjoittaa pysäköintivirhemaksun myös silloin, jos ajoneuvo on pysäköity maastoon. Maastoliikennelaki nimittäin kieltää pysäköinnin maastoon ilman maanomistajan tai haltijan lupaa. On kuitenkin tulkinnanvaraista, pidetäänkö taloyhtiön piha-aluetta maastona vai esimerkiksi tiealueena. 

– Teoriassa osa yhtiön pihasta saatetaan laskea maastoksi. Poliisin toimivallasta ei tällaisten tapausten osalta ole kuitenkaan ollut ennakkotapauksia oikeudessa, Haarma toteaa.

Kuva: Shutterstock

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn