Tasapaino esteettömyyden ja rakennussuojelullisten arvojen välille löytyi: hissiremontti mahdollistui Kruununhaan arvokerrostaloissa

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi 5.7.2017 asemakaavan, jonka ansiosta hissiremontti on mahdollinen Helsingin Kruununhaan kaupunginosassa sijaitsevissa vanhoissa kerrostaloissa. Vuonna 2002 alkaneessa kiistassa puntarissa olivat esteettömyys ja rakennushistorialliset arvot.

Pitkä ja monitahoinen kiista koski 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa rakennettujen talojen 28 porrashuonetta yhdeksällä tontilla. Hissien rakentamisen salliva asemakaava hylättiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuonna 2014. Hylkäystä perusteltiin sillä, että asemakaava ei huomioinut riittävällä tavalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kerrostalojen suojelutavoitteita.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto laati hylkäyspäätöksen perustelujen pohjalta uuden asemakaavan tavoitteena luoda mahdollisuudet hissien rakentamiseen ilman, että porrashuoneiden alkuperäinen rakennustaiteellinen ilme kärsii. Uudessa asemakaavassa jätetään muun muassa määrittelemättä mahdollisten hissien sijainti ja toteutustapa, vaan asia jätetään tapauskohtaisesti rakennuslupamenettelyn ratkaistavaksi. Lisäksi siinä linjataan, että hissin rakentamisesta tulee neuvotella historiallisiin tiloihin erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa jo ennen rakennus- tai toimenpideluvan myöntämistä.

Rakennukset ovat asumista varten

Asian käsittely päättyi lopulta korkeimman hallinto-oikeuden linjaukseen siitä, että uudessa asemakaavassa huomioidaan arvokkaat porrashuoneet riittävän hyvin hissien rakentamisesta huolimatta.

– Ratkaisu korostaa kiinteistönomistajan oikeutta tehdä rakennuksessa hyvän asumisen kannalta tarpeellisia perusparannushankkeita. Rakennuksia ei voi museoida, vaan ne on tehty asumista varten. Hyvällä suunnittelulla voidaan varmasti tehdä ratkaisuja, jotka huomioivat riittävästi rakennussuojelullisia arvoja, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n toimitusjohtaja Kai Haarma sanoo.

Seuraavaksi Kruuununhaan taloyhtiöillä on edessä hissihankkeiden tuominen yhtiökokoukseen periaatepäätöstä ja suunnitteluvaltuuksien antamista varten.
– Hallituksen ja isännöitsijän kannattaa kustannusjyvitysten ja päätöksenteon oikeellisuuden varmistamiseksi kannattaa hyödyntää lakiasiantuntijan osaamista, Haarma muistuttaa.

Facebook
Twitter
LinkedIn