Tavaroiden säilytys yhteisissä tiloissa

Kevät koittaa ja monessa yhtiössä suoritetaan kevätsiivousta niin piha-alueilla kuin rakennuksen sisälläkin. Siivousta saattavat kuitenkin haitata tavarat, joita osakkeenomistajat tai osakkeenomistajan vuokralaiset ovat vuoden mittaan varastoineet pyöräkellariin varastokomeroiden käytäville tai piha-alueelle.

Tavarat yhteisissä tiloissa eivät ole vain yhtiön siisteyskysymys, vaan kyse on myös turvallisuudesta.  Jo pelastuslaki edellyttää, että helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää rakennuksessa siten, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. Erikseen on vielä kielletty tavaroiden säilyttäminen poistumisteillä. Esimerkiksi lastenvaunujen säilyttäminen porraskäytävässä saattaa tulipalon yhteydessä synnyttää vaaratilanteen tukkimalla uloskäynnit ja palon syttyessä muodostaa savua, joka puolestaan on omiaan lisäämään paniikin syntymistä.

Kaikkein vaikein tilanne on silloin, kun useista kehotuksista huolimatta käytävillä ja pihalla on edelleen tavaroita, joiden omistajaa ei tiedetä. Mikä siis neuvoksi? Voidaanko tavarat vain kuljettaa kaatopaikalle?

Ennen kuin kaatopaikkaa aletaan harkita, asukkaille tulee todistettavasti ilmoittaa, mihin päivämäärään mennessä esineet on joko merkittävä tai jos kyse on tiloista, joissa esineitä ei saa säilyttää, kuljetettava sieltä pois. Asukkaille on myös varattava riittävästi aikaa tavaroiden pois viemiseen tai merkitsemiseen.

Jos ilmoituksista huolimatta yhtiön tiloihin jää tavaroita, joita ei ole joko merkitty tai poistettu, yhtiö voi poistaa tavarat tiloistaan. Se, miten tavaroiden poistaminen hoidetaan, riippuu siitä, minkä arvoisista esineistä on kyse. Selvää on, ettei hyväkuntoista esinettä tule viedä kaatopaikalle, vaan sitä täytyy pyrkiä mahdollisuuksien mukaan säilyttämään.

Yhtiölle ei kuitenkaan voi asettaa säilytysvelvollisuutta tavaroiden osalta, jos yhtiöltä puuttuvat riittävät säilytystilat. Omaisuus voidaan tuolloin myydä tai toimittaa poliisille löytötavarana. Vähäarvoinen tai kokonaan arvoton tavara voidaan sen sijaan toimittaa esimerkiksi kaatopaikalle.  Yhtiön on syytä varmistaa, ettei hävitettävällä tavaralla ole merkityksellistä arvoa ja varmuuden vuoksi valokuvata hävitettävä omaisuus, jotta tarvittaessa omaisuuden arvo pystytään osoittamaan.

Joel Sariola, Asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn