Toimitilavuokrasopimusten riskit hallintaan

Toimitilavuokrauksessa vuokranantajan vuokralaisen tulisi pyrkiä tunnistamaan vuokraukseen liittyvät mahdollisuudet ja hallitsemaan siihen liittyviä riskejä. Kun vuokraukseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet selvitetään etukäteen ja ne otetaan huomioon sopimusneuvotteluissa ja sopimuksen ehtoja sovittaessa, toimii vuokrasuhde niin vuokranantajan kuin vuokralaisenkin kannalta paremmin. Ideaalitilanteessa vuokranantaja saa turvatun kassavirran ja toivotun tuoton ja vuokralainen puolestaan ydinliiketoimintaansa parhaalla mahdollisella tavalla tukevat tilat käyttöönsä.

Vuokrauksessa ei ole kyse vastakkain asettelusta vaan siitä, että sopimus turvaa molempien tavoitteet. Neuvotteluissa päädytään usein juuri tuon vuoksi vääjäämättä kompromisseihin. Kun kumpikin osapuoli on tunnistanut merkittävimmät riskit omalta osaltaan, on helpompaa neuvotella sopimusehdoista, kun tietää, mitkä ovat asioita, joista ei voi antaa periksi ja mitkä taas sellaisia, joista voidaan neuvotella.

Laki liikehuoneistojen vuokraamisesta antaa vuokrasuhteen osapuolille laajan mahdollisuuden sopia vuokrasopimuksen ehdoista, joten riskien haluttu jakaminen ja huomioon ottaminen on yleensä mahdollista, kunhan niihin vain huomataan kiinnittää huomiota sopimusta laadittaessa.

Jos vuokranantajalle on esimerkiksi tärkeää vakaa ja turvattu kassavirta, vuokralaisen maksukyvyn säilyminen on tärkeää. Tätä voi turvata sopimalla riittävästä vakuudesta vuokrasuhteen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi riskiä voidaan hallita tehokkaasti valitsemalla vuokralaisiksi maksukykyisiä ja -haluisia henkilöitä, varmistumalla vuokralaisen vuokranmaksukyvystä tilinpäätöstietoja ja luottotietoja tutkimalla sekä tunnistamalla vuokralaisen harjoittaman liiketoiminnan riskit.

Vuokrauksen kustannusriski niin vuokralaiselle kuin vuokranantajallekin muodostuu kiinteistöjen ylläpito-, korjaus- ja kehittämiskustannusten ennakoimattomasta kasvusta. Kummankin osapuolen kannattaakin miettiä, miltä osin haluaa ottaa kustannusriskin itselleen ja mikä on osapuolten tosiasiallinen mahdollisuus ja kyky huolehtia kiinteistön ylläpidosta. Esimerkiksi laaja ylläpitovastuiden siirtäminen vuokralaiselle, edellyttää vuokralaisen toiminnalta ammattimaisuutta ja osaamista nimenomaan kiinteistöjen ylläpidosta tai kyseisten palvelujen ostamisesta. Se, että saa velvoitteet siirrettyä toiselle sopijaosapuolelle, ei aina ole paras ratkaisu.

Jos kaipaat apua vuokrasopimusten juridisten riskien hallinnassa, tutustu meidän Vuokrasopimukset kuntoon -palvelupakettiimme.

Facebook
Twitter
LinkedIn