Kiista rikotusta ovesta ratkesi vuokranantajan hyväksi

Vuokranantaja ja vuokralainen kiistelivät oikeudessa ulko-oven korjaamisesta. Ovi oli rikottu poliisin toimesta hälytystehtävän aikana. 

Vuokranantaja vaati oikeudessa entiseltä vuokralaiseltaan vahingonkorvauksia ulko-oven korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista. Ovi oli rikkoutunut, kun asunnossa olleet henkilöt eivät suostuneet avaamaan ovea poliisille hälytystehtävässä. Vuokranantaja maksoi 1 811,15 euron korjauskustannukset omasta pussistaan taloyhtiölle, jonka kunnossapitovastuulle ulko-ovet kuuluvat.

Vuokralainen oli jälleenvuokrannut liikehuoneiston yksityishenkilölle, joka käytti huoneistoa asuntonaan. Huoneenvuokralain mukaan vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka huoneistossa vuokralaisen luvalla oleskeleva henkilö on tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut huoneistolle.

Vuokralaisen mukaan poliisi joutui rikkomaan asunnon ulko-oven päivystävän lääkärin määräyksestä hoitaessaan ensihoidon pelastustehtävää, eikä vuokralainen aiheuttanut ongelmaa tahallisesti tai huolimattomuudellaan. 

Muut asukkaat kertoivat häiriökäyttäytymisestä

Käräjäoikeudessa todistajana kuultu isännöitsijä sanoi saaneensa tiedon asunnossa tapahtuvasta häiriökäyttäytymisestä ja virkavallan toimenpiteistä. Paikalla olivat sekä ensihoitajat että poliisi. Muut asukkaat olivat kertoneet, että asunnon ovea ei suostuttu avaamaan, minkä seurauksena poliisi joutui murtamaan oven. Asunnosta poistettiin mies käsiraudoissa ja ilmeisesti asunnossa oli myös muita ihmisiä. Käräjäoikeus katsoi, että vuokralainen ei esittänyt asiassa sellaista vastanäyttöä, joka olisi osoittanut hänen toimineen huolellisesti. Vuokralainen velvoitettiin maksamaan vahingonkorvaus rikkoutuneesta ovesta vuokranantajalle.

Vuokralainen vetosi virkavallan vaitiolovelvollisuuteen

Hovioikeuteen jutun vienyt vuokralainen väitti, että vuokranantaja ei ollut osoittanut käräjäoikeudessa oven rikkoutumisen johtuneen huoneistossa oleskelleen asukkaan toiminnan seurauksena. Hän toi esille, että taloyhtiö ei voinut edes selvittää pelastustehtävän todellista syytä tai asunnossa vallinneita olosuhteita, koska päivystävää poliisia sitoi vaitiolovelvollisuus. Siksi olisi mahdotonta todistaa, oliko vuokralainen toiminut huolellisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla. 

Tuomio

Vuokranantajan mukaan vuokralainen tiesi, kenelle se oli jälleenvuokrannut asunnon. Lisäksi vuokralaisella oli mahdollisuus vahvistaa, että pelastustehtävä liittyi asunnossa vietettyyn häiritsevään elämään ja päihteiden käyttöön.  

Huoneenvuokralain mukaan vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka huoneistossa vuokralaisen luvalla oleskeleva henkilö on tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut huoneistolle.

Hovioikeus totesi, että näyttövelvollisuus asiassa on vuokralaisella, vaikka se oli jälleenvuokrannut asunnon. Vuokralainen ei kyennyt kuitenkaan oikeudessa näyttämään, että asunnon haltija ei olisi menetellyt huoneiston hoidossa huolimattomasti tai aiheuttanut vahinkoa toimenpiteellään tai laiminlyönnillään. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Taistelu oven korjaamisesta oikeudenkäyntikuluineen maksoi vuokralaiselle tuhansia euroja.

Kuva: Unsplash

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn