Tupakointi kotioloissa – sallittua vai ei?

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee kovaa vauhtia uutta tupakkalakia. Luonnos hallituksen esitykseksi on lausuntokierroksella ja lain on tarkoitus tulla voimaan toukokuussa 2016, jolloin tupakka-tuotedirektiivin on oltava pantuna täytäntöön.

Asumiseen lakiehdotus tuo myös muutoksia. Vaikka ns. kokonaiskieltoa, jonka mukaan yhtiö saisi vapaasti päättää tupakointikiellosta myös huoneistoparvekkeilla, ei lakiin ehdoteta, on tiukennuksia kuitenkin tulossa.

Edelleenkään tupakoida ei saisi asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa eikä perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana. Taloyhtiö saisi myös päätöksellään kieltää tupakoinnin hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Ehdotetun pykälän mukaan taloyhtiöllä ei olisi kuitenkaan mahdollisuutta kieltää tupakointia esimerkiksi rakennuksista ja ilmanottoaukoista kauempana olevalla parkkipaikalla tai jätekatoksen ympäristössä, vaikka taloyhtiö hallitsisikin näitä alueita.

Uutta lakiehdotuksessa on, että taloyhtiöllä olisi oikeus tietyissä tilanteissa kieltää tupakointi myös asukkaan hallinnassa olevissa tiloissa. Tupakointikielto voisi koskea 1) huoneistoon kuuluvaa parveketta 2) huoneiston käytössä olevaa ulkotilaa kuten huoneiston käytössä olevaa piha-aluetta ja 3) huoneiston sisätilaa. Lisäedellytyksenä kaikissa näissä tilanteissa on se, että kunnan terveydensuojeluviranomainen toteaa, että kyseisestä tilasta voi sen rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Sisätilojen osalta on asetettu vielä lisää edellytyksiä: kielto saadaan asettaa vain, jos savun kulkeutumista ei voida rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja huoneiston haltijalle on ennen kieltoa varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutumista omilla toimenpiteillä. Asuinhuoneiston sisätilaa koskeva tupakointikielto ei koske sähkösavukkeen käyttämistä.

Tällaisten kieltojen asettamiseen pitää jäädä mahdollisimman vähän tulkinannavaraa ja sitä kautta mahdollisuutta lisäriidoille. Lakiehdotuksen sanamuoto ”muutoin kuin poikkeuksellisesti” asettaa terveysviranomaisen todella haastavan tulkintatehtävän eteen, kun se joutuu käytännössä arvioimaan tupakansavun kulkeutumisen tavanomaisuutta. Myös lainkäytön yhtenäisyys eri puolilla Suomea edellyttäisi, että ”poikkeuksellisuus” jätettäisiin ehdotetusta lainkohdasta pois.

Lakiehdotuksesta ei myöskään ilmene, kenellä on oikeus saada terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Onko se vain taloyhtiön johdolla vai myös yksittäisellä asukkaalla? Kun lausunto on viranomaiselta saatu, voisi taloyhtiö päättää tupakointikiellosta tavallisena enemmistöpäätöksenä yhdellä kertaa kaikilla, teknisiltä ominaisuuksiltaan samanlaisilla huoneistoparvekkeilla ja/tai kaikissa samanlaisissa huoneiston käytössä olevissa ulkotiloissa/huoneiston sisätiloissa.

Nykyisessä muodossa lakiehdotus ei myöskään ota kantaa siihen, milloin on kyse tilanteesta, joissa rakenteiden korjaaminen aiheuttaisi taloyhtiölle kohtuuttoman suuret kustannukset, jolloin korjauksiin ei tarvitsisi ryhtyä. Lakiehdotuksessa ei ole myöskään otettu kantaa siihen, kenen kustannuksella ehjien rakenteiden muuttaminen paremmin tupakansavua eristäviksi tapahtuisi. Maksaako korjaukset osakas tai asukas vai onko tarkoitus velvoittaa yhtiötä korjaustoimenpiteisiin? Jos kyse on siitä, että osakas/asukas voi välttää sisätiloja koskevan tupakointikiellon esimerkiksi rakentamalla tupakointitilan huoneistoon, osakas tai asukas tulisi mielestäni olla toteuttaja ja hänen tulisi myös maksaa muutokset.

Asumiseen liittyvien tupakointikieltojen asettaminen johtaa minusta mielenkiintoiseen tilanteeseen. Päätöksen seurauksena taloyhtiössä voikin olla kahdenlaisia huoneistoja; niitä, joiden parvekkeilla esimerkiksi saa tupakoida ja niitä, joiden parvekkeilla ei saa tupakoida. Se, miten tämä vaikuttaa asuntokauppaan, nähdään ajan myötä. Nousevatko tupakkavapaiden asuntojen hinnat, vai johtaako muutos päinvastaiseen kehitykseen – tuleeko tupakointikieltojen piirissä olevien asuntojen ympäröimästä huoneistosta erittäin haluttu kohde.

Marina Furuhjelm, OTM

 

Facebook
Twitter
LinkedIn