Vaasan HO 19.5.2015 nro 233, Kiinteistön kauppa

Vaasan hovioikeus katsoi, etteivät ostajien väitteet heidän asumisestaan mökillä kesällä 2010 ja talvella 2010–2011 Espanjassa olleet sellaisia uusia seikkoja, joihin ei enää hovioikeudessa olisi saanut vedota.

Hovioikeus katsoi, että ostajien reklamaatioaika ei ole alkanut kiinteistön hallinnan siirtämisestä 18.6.2010 lukien, sillä ostajilla ei tuolloin katsottu olevan perusteltua syytä epäillä myyjien ilmoittamien tietojen oikeellisuutta. Myyjät olivat kaupan yhteydessä informoineet ostajia siitä, ettei ulkoseinärakenteesta aiheudu sisäseinien kostumista, jos sisälämpötila talossa pidetään vähintään 18 asteessa. Ostajat olivat asuneet talvella kiinteistön hallinnan siirtämisen jälkeen Espanjassa, eikä heiltä ole tällöin voinut edellyttää myyjien antamien tietojen oikeellisuuden kyseenalaistamista. Ostajat myös huolehtivat Espanjassa olon ajan oikeasta sisälämpötilasta.

Hovioikeus näin ollen katsoi, että ostajat ovat reklamoineet 25.1.2012 ulkoseinärakenteen virheellisestä rakenteesta myyjille kohtuullisessa ajassa, siitä kun he ovat havainneet tai heidän olisi pitänyt havaita väitetty ulkoseinän virheellisyys.

Vaasan hovioikeus kumosi käräjäoikeuden välituomion ja palautti asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn