Viisi kysymystä paloturvallisuudesta ja tulipalon jälkiselvittelyistä

Pitääkö vastike maksaa, vaikka asunto on tulipalon jäljiltä käyttökelvoton? Pelastusviranomaiset rikkoivat vaaratilanteessa asunnon oven ja lukon, kuka korvaa? Keräsimme vastaukset viiteen kysymykseen paloturvallisuudesta taloyhtiöissä ja tulipalon jälkiselvittelyistä.

Kenelle taloyhtiössä kuuluu vastuu paloturvallisuudesta?

Paloturvallisuus on kaikkien yhteinen asia, niin yhtiön kuin osakkaidenkin. Hallitus ja isännöitsijä vastaavat siitä, että talon turvallisuusjärjestelyistä on huolehdittu vähintään määräysten mukaisesti. Tähän kuuluu muun muassa pelastussuunnitelman laatiminen.

Asukkaat puolestaan vastaavat itse oman huoneistonsa palovaroittimien toimintakunnosta ja siitä, että asuntoa käytetään turvallisesti. Patterilla toimivat palovaroittimet ovat osakkaiden kunnossapitovastuulla, mutta sähköjärjestelmään kytketty palovaroitinjärjestelmä, jonka taloyhtiö tai rakennuttaja on asentanut, on taloyhtiön kunnossapitovastuulla.

Pelastusviranomainen rikkoi pelastustilanteessa asukkaiden huoneistojen ovia ja lukkoja – kuka korvaa?

Yleensä taloyhtiö vastaa ulko-ovien kunnossapidosta ja siten myös niiden korjauskustannuksista.  Mikäli kyse on taloyhtiön asentamasta lukosta, kunnossapitovastuu on taloyhtiöllä – myös pelastustilanteessa aiheutuneista vahingoista. Jos taloyhtiö voi osoittaa oven tai lukkojen rikkoutumisen johtuneen asukkaan huolimattomuudesta, kulut voi vaatia asukkaalta.

Asunto tuhoutui tulipalossa ja edessä on evakkoaika: kuka vastaa sijaisasumiskustannuksista?

Kun tulipalon aiheuttamat tuhot ovat taloyhtiön kunnossapitovastuulla, taloyhtiö vastaa korjauksista ja tilan palauttamisesta takaisin perustasoon. Taloyhtiö ei vastaa osakkaalle tai asukkaalle aiheutuneista muista kustannuksista, jos yhtiön toiminta on ollut kaikin puolin huolellista. Osakas maksaa siten lähtökohtaisesti itse mahdolliset sijaisasumiskustannukset ja muuttokustannukset.

Asunto on tulipalon jäljiltä käyttökelvoton, pitääkö vastike silti maksaa?

Kyllä. Vastike on maksettava taloyhtiölle, vaikka osakas joutuisi muuttamaan tulipalon aiheuttaman korjauksen tieltä sijaisasuntoon. Tämä johtuu siitä, että yhtiövastike ei ole korvaus asunnon käyttämisestä, vaan sillä katetaan osakkaan osuus yhtiön menosta. Asunnon ollessa käyttökelvoton taloyhtiön hallituksen tulee kuitenkin myöntää osakkaalle alennusta yhtiövastikkeesta. Alennuksen suuruus lasketaan sen mukaan, kuinka paljon taloyhtiön käyttö- ja kunnossapitokulut vähenevät asunnon ollessa pois käytöstä. Alennus alkaa siitä hetkestä, kun asuntoa ei voi käyttää.

Voiko taloyhtiö kieltää renkaiden säilytyksen häkkivarastossa?

Tyypillisesti taloyhtiössä osakkaalle tai asukkaalle sallitaan ainakin yhden rengaskerran säilyttäminen. Isossa taloyhtiössä renkaita voikin olla suuri määrä. Tulipalon sattuessa renkaat voivat aiheuttaa turvallisuusriskin: palaessaan ne muodostavat mustaa myrkyllistä ja sakeaa savua, joka hidastaa pelastustöitä.

Pelastuslainsäädäntö tai rakentamismääräykset eivät estä renkaiden varastoimista, mutta säilytyksen kieltäminen olisi turvallisuussyihin vedoten mahdollinen. Asiasta olisi tällöin hyvä tehdä päätös yhtiökokouksessa. Renkaiden säilytyksen kieltävät päätökset ovat kuitenkin harvinaisia – etenkin kun asiasta ei ole viranomaissuositusta.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn