Vuokralainen ryhtyi Airbnb-majoittajaksi, vaikka vuokrasopimus ei sallinut sitä – luvattomalle toiminnalle tuli oikeudessa hintaa lähes 16 000 euroa

Vuokralainen vuokrasi asuntoaan edelleen turisteille majoituspalvelu Airbnb:n kautta. Lupaavasti alkanut rahantulo keskeytyi, kun asunnon omistaja sai vihiä vuokralaisensa epäilyttävistä toimista.

Hyvällä paikalla Helsingin keskustassa sijaitseva huoneisto vuokrattiin asuinkäyttöön. Vuokrasopimuksessa todettiin erikseen, että vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata asuntoa edelleen. Tästä huolimatta vuokralainen laittoi asuntoilmoituksen verkkoon, ja vain kuukauden kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta Airbnb-sivustolle oli ilmestynyt kymmenen majoittuneen arvostelut huoneistosta. Kun totuus vuokralaisen toiminnasta paljastui, asunnon omistaja purki vuokrasopimuksen välittömästi ja haki käräjäoikeuden kautta vahingonkorvauksia menetetyistä vuokratuloista ja vuokranvälittäjän välityspalkkiosta runsaat 4 000 euroa.

Vetosi väärinkäsitykseen

Vuokralainen kiisti käräjäoikeudessa tehneensä mitään väärää. Hänen aloitteestaan sopimukseen oli lisätty kohta, jonka mukaan hän voi ottaa alivuokralaisen asuntoon asumaan. Tähän kohtaan liittyen vuokralainen väitti keskustelleensa kiinteistönvälittäjän kanssa nimenomaisesti mahdollisuudesta vuokrata asuntoa edelleen myös Airbnb:n kautta. Välittäjä puolestaan kertoi oikeudessa, että mitään tällaista keskustelua ei koskaan käyty. Välittäjän mukaan vuokralainen oli esittänyt vuokraavansa huoneistoa itselleen ja olisi halunnut sopimusehdon lisäyksen sukulaisten majoittamisesta. Keskustelut välittäjän ja vuokralaisen kesken käytiin englanniksi, mutta välittäjän mielestä vuokralainen oli ymmärtänyt sopimuksen sisällön. Sopimus oli ollut yksiselitteinen kieltäessään vuokraoikeuden siirtämisen kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen oli mielestään jäänyt kuitenkin siihen käsitykseen, että hänellä on oikeus majoittaa vieraita satunnaisesti.

Kaikki merkit viittasivat harkittuun toimintaan

Vaikka vuokralainen oli vuokrannut asunnon omaan käyttöönsä, hän myönsi, ettei koskaan varsinaisesti muuttanut asuntoon tai tehnyt edes muuttoilmoitusta. Käräjäoikeus katsoi, että moni muukin seikka osoitti, että asunto oli vuokrattu muista syistä kuin mitä vuokranantajan oli annettu ymmärtää. Asunto sijaitsi hyvällä paikalla ja se oli kaikin puolin soveltuva menestyvään Airbnb-toimintaan. Lisäksi asunnon huonekalut ja sisustustyyli viittasivat ennemminkin majoitustoimintaan kuin yksityishenkilön kotiin. Käräjäoikeuden mukaan huoneistoa oli tarkoitus alusta lukien hyödyntää Airbnb-toiminnassa. Sillä ei ollut ratkaisun kannalta väliä, että Airbnb-vuokraamista ei erikseen kielletty vuokrasopimuksessa.

Tuomio

Vuokralainen velvoitettiin suorittamaan vuokranantajalle vahingonkorvauksena 4.004 euroa korkoineen ja oikeudenkäyntikuluja 8.728,30 euroa. Vuokralainen haki muutosta tuomioon hovioikeudessa, mutta peruutti valituksensa, jolloin asia jäi käräjäoikeuden tuomion varaan. Koska vuokranantaja oli vastannut valitukseen, tuli vuokralaisen maksettavaksi vielä lisää oikeudenkäyntikuluja, 2.978,10 euroa.

Facebook
Twitter
LinkedIn