22 toukokuun, 2015

2015

Voiko laistaa kaaresta

Vuoden alusta voimaan tullut tietoyhteiskuntakaari tuo uusia näkökulmia taloyhtiöiden palvelusopimuksiin. Tietoyhteiskuntakaareen on koottu keskeiset sähköistä viestintää koskevat säädökset. Tietoyhteiskuntakaari kokoaa yhteen viestintämarkkinalain, sähköisen viestinnän tietosuojalain,

Lue lisää »
2015

Jatkokäsittelylupamenettely laajenee 1.10.2015

Käsittelyluvan tarve Lain muutoksen jälkeen jatkokäsittelylupa tarvitaan, kun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla. Käsittelylupa tarvitaan kaikkiin valituksiin käräjäoikeuden ratkaisuista, asian laadusta tai valituksen kohteesta riippumatta. Tämä

Lue lisää »
2015

Uusi säätiölaki voimaan 1.12.2015

Uudella säätiölailla selvennetään jatkuvarahoitteisten ja toiminnallisten säätiöiden asemaa, korostetaan säätiöiden yleisesti hyödyllistä tarkoitusta, lisätään avoimuutta ja tehostetaan perusteettomien lähipiirietujen estämistä. Laissa on pakottavia ja tahdonvaltaisia

Lue lisää »