Aurinkosähköä taloyhtiöön – viimeisin lakimuutos selkeytti päätöksentekoa

Tuore asunto-osakeyhtiölain muutos varmistaa sen, että taloyhtiöiden on aiempaa helpompi tehdä päätös aurinkopaneelien hankinnasta.

Aurinkopaneelien yleistyminen taloyhtiöissä on paitsi tärkeä askel kohti kestävämpää tulevaisuutta myös merkittävä keino saada aikaan taloudellisia säästöjä. Viimeisin edistysaskel on vuoden 2023 asunto-osakeyhtiölain muutos, joka sujuvoittaa asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa, kun kyse on kestävää asumista edistävistä muutoksista. Muutoksen piiriin lukeutuvat muun muassa aurinkopaneelit, yhteiskäyttöautopalvelu, älypostijärjestelmä ja sähköajoneuvojen latausinfra.

Hyvä tietää lupakäytännöistä

Ensimmäinen aurinkopaneelien hankintaa helpottava uudistus saatiin vuonna 2017, kun maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettiin lupakäytäntöjen osalta.

– Aiemmin aurinkopaneelit ja -keräimet puuttuivat toimenpideluvanvaraisten hankkeiden listalta kokonaan ja luvanvaraisuutta sääteli vain maankäyttö- ja rakennuslaki yleisesti. Tämän takia kuntien tulkinnat laista ja luvan tarpeesta olivat kirjavia, mikä puolestaan johti vaihteleviin käytäntöihin, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Jaakko Kanerva kertoo.

Tarvitseeko aurinkopaneelit rakennuslupaa? Ei. Sen sijaan toimenpideluvan haku vaaditaan, jos aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen vaikuttaa merkittävästi kaupunkikuvaan tai ympäristöön.

Kokonaisuus selkiytyi, kun toimenpideluvanvaraisten toimien luetteloon lisättiin sellaiset aurinkopaneelit ja -keräimet, jotka vaikuttavat kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi. Poikkeuksena ovat suojellut rakennukset ja poikkeuksellisen suuret järjestelmät, joiden kohdalla tehdään tapauskohtaista harkintaa. Toisin sanoen rakennus ja hankkeen koko sekä vaikutukset määrittelevät siis sen, vaaditaanko toimenpidelupaa lainkaan tai kielletäänkö aurinkopaneelien asentaminen kokonaan. Lupavaatimukset kannattaakin aina tarkistaa kunnan rakennusvalvonnasta hyvissä ajoin ennen laitteistojen hankintaa.

– Lakimuutos on selkeyttänyt prosessia ja johtanut siihen, että suurimmassa osassa hankkeita lupaa ei tarvita lainkaan, Kanerva sanoo.

Hän muistuttaa, että maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen myötä uudessa rakentamislaissa toimenpidelupa poistuu lupamuotona kokonaan. Vuoden 2025 alusta alkaen aurinkopaneelien luvanvaraisuus ratkaistaan rakentamisluvan edellytysten kautta.

– Rakentamisluvan lupakynnys tulee olemaan nykyistä korkeammalla, joten on arvioitavissa, ettei aurinkopaneeleiden osalta luvantarve ainakaan tule kasvamaan nykyisestä, Kanerva lisää.

Energiayhteisön aika – eroon turhista veroista

Toinen tärkeä askel otettiin vuonna 2021, jolloin voimaan astuneen lakimuutoksen ansiosta taloyhtiöiden ei tarvitse enää maksaa turhia veroja tuottamastaan sähköstä. Aikaisemmin aurinkokeräimistä johdettu sähkö piti kiertää siirtoverkon kautta, jolloin siitä koitui taloyhtiön maksettavaksi sekä sähkövero että sähkönsiirtomaksu. Lisäksi aurinkosähköä sai hyödyntää vain kiinteistösähkön tarpeisiin. Lakimuutos sai aikaan sen, että asunto-osakeyhtiö voi perustaa paikallisen energiayhteisön eli se vertautuu sähkön pientuottajiin. Näin ollen sähköstä ei tarvitse maksaa enää ylimääräisiä kuluja.

– Energiayhteisön etuihin kuuluu myös se, että taloyhtiö saa käyttää tuottamansa energian kokonaan omaan käyttöön, paitsi kiinteistösähkön tarpeisiin myös asuntoihin. Jos sähköä tuotetaan yli oman tarpeen, ylijäämätuotanto voidaan varastoida tai myydä sähköyhtiölle, Kanerva kertoo.

Energiayhteisössä energia jaetaan jäsenten kesken, ja yhteisö voi itse päättää jako-osuudet. Näin jokainen asunnon omistaja voi säästää mukavia summia omassa sähkölaskussaan. Toisaalta osakkaan ei ole pakko osallistua energiayhteisöön vaan hän voi vaihtoehtoisesti hankkia sähkönsä muualta.

– Energiayhteisön ei tarvitse olla taloyhtiö, vaan sellaisen voi perustaa myös kuka tahansa pientuottaja, jonka sähköliittymällä on useampi käyttöpaikka. Lisäksi energiayhteisöt voivat lain mukaan olla laajempiakin, ja ne voivat ylittää kiinteistön rajat, Kanerva tarkentaa.

Yhtiökokouksen enemmistöpäätös riittää


Maaliskuussa 2023 voimaan astunut uusi asunto-osakeyhtiölaki linjaa, että jatkossa yhtiökokous voi tehdä enemmistöpäätöksen kestävää asumista merkittävästi edistävistä uudistuksista samassa tahdissa kuin uudistus yleistyy uudisrakentamisessa. Toisin sanoen, päätös voidaan tehdä, vaikka kyseessä oleva tekniikka olisi vasta yleistymässä uusissa rakennuksissa.
Ennen lakimuutosta yhtiökokous on voinut enemmistöllä päättää vain tavanomaisista uudistuksista.

On kuitenkin huomioitava, että aurinkopaneelit ovat jo ehtineet ennen lakiuudistusta muodostumaan asuinrakennuskannassa melko yleisiksi. Näin ollen taloyhtiöissä on usein katsottu, että kyseessä on ollut rakennuksen saattaminen vastaamaan ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia, jolloin päätös on voitu tehdä enemmistöpäätöksenä.

– Muutos kuitenkin selventää tilannetta eli tavanomaisuutta ei tarvitse edes pohtia. Muiden kestävää asumista edistävien hankintojen osalta voidaan samoin edetä enemmistöpäätöksellä, jos ne ovat käytössä uudisrakentamisessa, Kanerva selventää. 

Aurinkosähköä taloyhtiöön? Ota tarvittaessa yhteyttä Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n lakiasiantuntijaan!

Avustamme

  • rakentamisen lupakysymyksissä,
  • taloyhtiön päätöksenteossa ja yhtiökokouksissa,
  • sopimusasioissa, kun kyseessä ovat aurinkosähköjärjestelmän laitetoimitukset, asennustyöt sekä mahdolliset reklamaatiot.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn