Energiatodistus uudistuu – tavoitteena kannustaa A-luokan rakentamiseen

Uusi energiatodistusasetus on tulossa voimaan vuoden 2018 alusta. Uusi energiatodistus luokitusasteikkoineen mahdollistaa A-luokan saavuttamisen uudisrakentamisessa aiempaa kustannustehokkaammin. Toivottavaa on, että entistä useammat rakentajat asettavat tavoitteeksi A-luokan rakennuksen, kertoo ympäristöneuvos Maarit Haakana ympäristöministeriöstä.

Uudistuksella halutaan kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen. Uusi lähes nollaenergiarakennus on energiatehokkaampi kuin aiempien säädösten aikaan energiatehokkuusvaatimukset täyttänyt rakennus ja tämän halutaan näkyvän rakennuksen saamassa energialuokassa. Energiamuodon kertoimien ja laskentasääntöjen muutokset vaikuttavat rakennuksen saamaan ns. E-lukuun ja sitä kautta rakennuksen saamaan energialuokkaan.

Uutta todistusta ei pakko hankkia

Energiatodistusta tarvitaan vain myynti- ja vuokraustilanteessa. Jos rakennuksella on voimassa oleva energiatodistus, uutta todistusta ei tarvitse hankkia.
– Myynti- ja vuokrausilmoituksiin tulee kuitenkin lisätä energialuokan kirjaintunnukseen oikea alaindeksi. Alaindeksejä voi olla joko 2007  C2007 tai alaindeksi 2013 eli esim. C2013. Alaindeksit kertovat siitä, että todistus on laadittu aiemmin voimassaolleiden säädösten mukaan. Vuoden 2018 alussa voimaan tulevien säädösten mukaisen energiatodistuksen kohdalla ei ilmoituksissa käytetä vuosilukua, Haakana kertoo.

Vaikka taloyhtiön ei ole pakko hankkia uutta todistusta, niin kannattaisiko se kuitenkin?

– Uuden asetuksen mukaisesti laadittu energiatodistus voi olla energialuokaltaan yhtä luokkaa parempi kuin vuoden 2013 säädösten mukainen todistus. Joten jos haluaa saada rakennukselle asiantuntijan määrittämät energiansäästösuositukset ja mahdollisesti paremman energialuokan, voi halutessaan teettää uuden energiatodistuksen, Haakana summaa.

Muutoksen takana nollaenergiarakentamisen säädökset

Uudistamisen taustalla on rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, jonka mukaan 1.1.2018 lähtien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia.

Uudessa todistuksessa muutetaan energiatodistuksen terminologiaa, eräitä laskentasääntöjä ja rakennusten ryhmittelyä. Lisäksi lomakkeeseen tehdään täydennyksiä ja muutoksia ja todistusten täyttöohjeita täsmennetään.

Eduskunta käsittelee parhaillaan energiatodistuslain muutosta, jonka nojalla asetus annettaisiin. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn