Taloyhtiön yhtiökokous – mitä tarkoittaa etäosallistumisen sitova ilmoittaminen?

Taloyhtiön yhtiökokous onnistuu nykyisin niin etänä, hybridinä kuin läsnäkokouksenakin. Kokouskutsun laadinnassa ja osallistumistavan valinnassa kannattaa ottaa huomioon asunto-osakeyhtiölain edellytykset osallistumistavan ilmoittamisesta etukäteen ja ilmoituksen mahdollisesta sitovuudesta. 

Viime aikoina asunto-osakeyhtiölaki on kokenut monia muodonmuutoksia. Yhtenä niistä on heinäkuussa 2022 voimaan astunut lakimuutos, joka toi asunto-osakeyhtiölakiin hybridikokouksia sekä etäyhtiökokouksia koskevia säännöksiä. Samalla lakiin sisällytettiin osakkaan ennakkoilmoittautumisen sitovuutta koskeva säännös.

Sen mukaan vähintään 30 osakehuoneiston asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ainoastaan tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, jos hän on ilmoittanut osallistuvansa näin ja yhtiökokouskutsussa on ilmoitettu tällaisen osallistumistavan sitovuudesta.

Etäkokouksella tarkoitetaan kokousta ilman kokouspaikkaa, johon kaikki osallistuvat kokouksen aikana kokonaan etänä tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Hybridikokouksella tarkoitetaan kokousta, johon voi osallistua joko kokouspaikalla tai kokouksen aikana etänä.

Etäosallistumisen sitova ilmoittaminen ja yhtiökokouskutsu

Uuden säännöksen nojalla etäosallistujaksi ilmoittautunutta osakasta ei tarvitse päästää kokouspaikalle eikä hän voi enää myöskään valtuuttaa toista henkilöä edustamaan itseään paikan päällä. Kokouskutsussa on muistettava kertoa osallistumisilmoituksen sitovuudesta, jotta osakas ymmärtää tämän merkityksen. Etäosallistumisen sitova ilmoittaminen helpottaa yli 30 huoneiston taloyhtiöissä yhtiökokousjärjestelyjä, kuten kokoustilojen varaamista. Yhtiökokouskutsussa kannattaakin ilmoittaa määräaika sitovalle ilmoittautumiselle, jotta yhtiö ehtii tehdä tarvittavat kokousjärjestelyt tai niiden muutokset.

Lähtökohtana yhdenvertaisuus

Säännös ei sinänsä estä siirtymistä paikallaosallistujasta etäosallistujaksi ilmoituksen toimittamisen määräajan jälkeen, jos tämä on yhtiölle teknisesti mahdollista. Taloyhtiöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta sallia vaihdosta. Osallistumistavan vaihtamisessa on joka tapauksessa muistettava kohdella kaikkia osakkaita yhdenvertaisesti eli jos jollekulle sallitaan osallistumistavan vaihtaminen, tulee sama sallia lähtökohtaisesti myös muille osakkaille. Lisäksi muistutan, että osakkeenomistajalta ei edelleenkään edellytetä ennakkoilmoittautumista voidakseen osallistua yhtiökokoukseen paikan päällä.

Jos asunto-osakeyhtiölain viimeaikaiset lakimuutokset kiinnostavat laajemminkin, voin iloksenne kertoa, että toimistollamme on tämän blogin kirjoitushetkellä työn alla suositun asunto-osakeyhtiölain kommentaarimme uudistaminen. Uudistetussa kommentaarissa vanhaa sisältöä on päivitetty ja asunto-osakeyhtiölain muutokset on otettu huomioon. Uudistettu kommentaari julkaistaan myöhemmin tänä vuonna, joten pidä silmällä viestintäkanaviamme napataksesi uuden kommentaarin kirjahyllyysi ensimmäisten joukossa!  

Saara Mantere,
lakimies, OTM

Facebook
Twitter
LinkedIn