Hallitus antoi ehdotuksen kevään yhtiökokousten takarajaksi – esitykseen saattaa liittyä aikataulullinen haaste

Covid-19 epidemiasta johtuen useat taloyhtiöt ovat siirtäneet kevään yhtiökokouksen myöhempään ajankohtaan. Hallitus esittää nyt, että kokoukset on pidettävä viimeistään syyskuussa 2020.

Hallitus on esittänyt eduskunnalle, että osakeyhtiölaista ja asunto-osakeyhtiölaista on mahdollisuus poiketa siten, että yhtiökokousten määräaikoihin saadaan koronaepidemian vuoksi joustoa. Kokouksen voisi näin ollen pitää vielä syksyllä. Yhteisön hallituksen tulee kuitenkin laatia tilinpäätös kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Parhaillaan käsittelyssä oleva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa syyskuun loppuun asti.

Ehdotuksen tavoitteena on, että lain soveltamisalaan kuuluvat yhtiöt, osuuskunnan ja yhdistykset voivat järjestää kevään ja kesän 2020 lakisääteisten ja sääntömääräisten kokousten järjestämisen hallitusti ja turvallisesti koronavirusepidemiasta huolimatta. Koska yhteisöissä tulisi ehdotuksen mukaan laatia tilinpäätös kesäkuun 2020 loppuun mennessä, ehdotus ei heikennä verotuksen ja verovalvonnan toteutumista, vaikka kokouksen määräaika siirtyisi syksyyn.

Onko aikataulu liian tiukka?

Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Petteri Kuhanen näkee ehdotuksen odotettuna ja hyvänä, mutta pohtii samalla siihen liittyviä aikataulullisia haasteita. Vaikka lähiviikkojen askeleet Suomen avaamiseksi ovat toistaiseksi vielä auki, syyskuu saattaa tulla taloyhtiöiden ja isännöintiyritysten näkökulmasta liian nopeasti.

– On syytä olettaa, että monien lomakausi ulottuu aina elokuun puoliväliin saakka. Kokousaikaa jäisi tällöin reilun kuukauden verran. Aikataulu menisi tiukaksi etenkin niillä isännöitsijöillä, joilla on hoidettavanaan kymmenien taloyhtiöiden kokouksia, Kuhanen sanoo.

Hänen mielestään olisi hyvä harkita määräajan siirtämistä esimerkiksi vuoden loppuun. Jos ehdotettu aikataulu kuitenkin pitää, taloyhtiöiden kannattaa huomioida kokouksen takaraja hyvissä ajoin ennen kesälomia. Edelleen kannattaa myös pohtia yhtiökokouksen järjestämistä etäyhteyksien avulla.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn