Helsingin HO 29.6.2018 nro 882: Osakas ei varoituksista huolimatta hankkiutunut eroon asuntonsa tavararöykkiöistä – taloyhtiö teki töitä sinnikkäästi ja huoneiston hallintaanotto onnistui

Osakkaan asunnon suuri sotku vaikeutti taloyhtiön kunnossapitotöitä ja aiheutti tulipalovaaran. Taloyhtiö teki kaikkensa tilanteen ratkaisemiseksi. Useiden keskustelujen, kehotusten ja varoitusten jälkeen huoneiston hallintaanotto jäi ainoaksi vaihtoehdoksi. Osakkaan mielestä tämä päätös olisi pitänyt purkaa.

Tapahtumien kulku

Taloyhtiön osakas käytti asuntoaan usean vuoden ajan lähinnä varastona. Se oli täynnä kirjoja, sanomalehtiä, paperia, pahvilaatikoita, jätesäkkejä ja vaatteita. Ongelma nostettiin toistuvasti keskusteluun, sillä tavaramäärä vaikeutti taloyhtiön kunnossapitotoimia ja aiheutti tulipaloriskin. Huoneiston huono hoito aiheutti myös hajuhaittoja, joiden lähteeksi todettiin huuhtelematon wc-istuin ja säilytettävät tavarat.

Pelastuslaitos velvoitti taloyhtiön hoitamaan palokuorman asianmukaiselle tasolle tiettyyn päivämäärään mennessä. Päätös huoneiston hallintaanotosta tehtiin, kun osakas ei varoituksesta huolimatta ryhtynyt toimenpiteisiin tavaramäärän vähentämiseksi.

Osakas vaati käräjäoikeudessa hallintaanottopäätöksen julistamista pätemättömäksi. Hänen mielestään huoneistosta ei ollut haittaa muille ja osakkaalla  on oikeus päättää itse asumisensa tasosta. Lisäksi hän kertoi ryhtyneensä siivoushommiin jo ensimmäisen varoituksen jälkeen.

Osakas hävisi jutun käräjäoikeudessa, mutta toisti kanteensa hovioikeudessa. Pääkysymys kuului, miten vapaasti osakkeenomistaja voi päättää huoneistonsa kunnosta ja voiko suuri tavaramäärä muodostaa perusteen huoneiston hallintaan ottamiselle. Oliko siis taloyhtiölle tai osakkeenomistajille syntynyt asukkaan toiminnasta vähäistä suurempaa haittaa?

Siivousapukaan ei kelvannut

Taloyhtiön esittämien todisteiden perusteella osakkaan huoneiston tavaramäärä oli tuottanut erilaista haittaa muille asukkaille jo pitkään. Tilannetta hankaloitti se, että kyseessä oli niin sanottu keräilijäasunto. Jos tavaraa vietiin pois, kohta sen määrä taas lisääntyi. Pahimmillaan asunto oli niin tukossa, että siellä oli kiivettävä tavarakasojen yli.

Osakkaalle annettiin ensimmäinen varoitus vuonna 2013. Vielä vuonna 2015 lattialla oli paksu tavarakerros, jonka vuoksi oli mahdotonta suorittaa vesikalustetarkastusta. Myös julkisivusivusaneerauksen yhteydessä oli ongelmia. Palotarkastaja suoritti asunnossa kaiken kaikkiaan kolme tarkastusta ja asetti asunto-osakeyhtiölle kehotuksen hoitaa tilanne kuntoon. Osakkaalle varattiin useita tilaisuuksia siivoukseen ja urakkaan tarjottiin jopa apua. Mikään toimenpiteistä ei johtanut toivottuun tulokseen, vaikka loppuvaiheessa oli pientä yritystä.

Tuomio

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että taloyhtiöllä oli peruste ottaa huoneisto määräajaksi hallintaansa.  Se, että tilanne mahdollisesti parani mahdollisesti jonkin verran yhtiökokouksen päätöksen jälkeen, ei vaikuttanut lopputulokseen. Osakas velvoitettiin korvaamaan taloyhtiön oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Tapauksen kolme olennaista

  • Osakkaan toiminta ei saa aiheuttaa muille haittaa.
  • Haitta voi olla myös mahdollinen palovaara, kosteusvaurioitumisen riski ja hajuhaitat.
  • Taloyhtiön on hyvä aina antaa siivouskehoitus ennen virallista hallintaanottovaroitusta.
Facebook
Twitter
LinkedIn