Taloyhtiöt

Kesäkuun lakikysymys: Mistä tietää, onko piha-alue osakkaan hallinnassa ja mikä merkitys tiedolla on?

Rivi- ja paritaloyhtiöissä piha voi tuntua asukkaasta ”omalta”, vaikka käytännössä näin ei välttämättä ole. Piha-alueen hallintaoikeus kannattaa selvittää etenkin silloin, kun on aikeissa tehdä alueella muutostöitä.

Pihan hallintaoikeus tarkistetaan ensimmäiseksi yhtiöjärjestyksestä. Jos piha-alueen hallinnasta ei kuitenkaan löydy merkintää, se kuuluu taloyhtiön välittömään hallintaan. Tässä tapauksessa osakas ei voi esimerkiksi ryhtyä muutostöihin omin päin ilman taloyhtiön lupaa. Hallintaoikeudesta tulee erottaa osakkeenomistajalle kuuluva piha-alueen käyttöoikeus, joka kuuluu osakkeenomistajalle riippumatta hallintaoikeuden haltijasta.

Taho, jonka hallussa piha-alue on yhtiöjärjestyksen mukaan, vastaa myös alueen kunnossapidosta. Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka hallintaoikeus kuuluisi taloyhtiölle, on osakkeenomistajalla silti normaali huolenpito- ja hoitovelvollisuus huoneiston välittömässä käytössä olevalla alueella. Tyypillisesti siihen sisältyvät nurmikon leikkuu ja istutusten hoito. Jos osakkeenomistaja on toteuttanut piha-alueella muutostöitä, hänen täytyy huolehtia niiden kunnossapidosta, vaikka alue kuuluisi taloyhtiön hallintaan.

Osakkeenomistajan toimesta tehdylle muutostyölle osakashallinnassa olevalla piha-alueella, voidaan lain mukaan asettaa ehtoja tai se voidaan myös kieltää. Piha-alueen muutostöihin saatetaankin puuttua hieman herkemmin kuin huoneiston sisäisiin remontteihin. Tämä johtuu siitä, että piha-alueen muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti rakennuksen yleisilmeeseen ja näin aiheuttaa haittaa taloyhtiölle tai muille osakkeenomistajille. Ehdot ja kiellot täytyy kuitenkin perustella hyvin. Ääritapauksessa muutostyön kieltäminen ilman pätevää syytä voi synnyttää asunto-osakeyhtiölle tai toiselle osakkaalle vahingonkorvausvelvollisuuden.

Lue aiempia kysymyksiä:

Saako taloyhtiön asukas asentaa valvontakameran omalle pihalle tai parvekkeelle?
Koti on asumuskelvoton remontin takia, voinko saada vastikealennusta?
Muuttaako sähköinen huoneistotietojärjestelmä osakekirjaan tehtävää siirtomerkintää?
Voiko taloyhtiön hallitus päättää, että pihalta varataan autopaikkoja lumen kasaamista varten?
Voiko yhtiökokoukseen osallistua etänä? 
Onko sähköinen valtakirja pätevä?
Kuka vastaa takkahormien kunnossapidosta?
Asukkaan auto vaurioitui pihatalkoissa, kuka korvaa vahingon?
Miten vuokravakuus asetetaan, mitä siinä pitää huomioida ja mikä on takaajan vastuu?
Pihamaa on melkoinen temmellyskenttä, millaista käytöstä taloyhtiö voi rajoittaa?
Mitä parvekkeella saa tehdä, mikä on kiellettyä?
Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, mitä rooliin kuuluu? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?
Kellaritilasta pyörävarasto, entä jos yhtiöjärjestyksen mukaan kellarikomerot kuuluvat osakkaille?
Osakas haluaa saada asiansa yhtiökokouksen käsittelyyn, mikä on oikea tapa toimia?
Voiko taloyhtiön hallitus periä ylimääräistä vastiketta osakkailta tilikauden aikana?