Kiinteistövero nousee – kuinka paljon sinun kiinteistösi verotaakka kasvaa?

Kiinteistövero on maan ja rakennusten omistukseen perustuva vero, jonka määrä perustuu näiden omistuksien arvoon. Kiinteistön omistaja maksaa veron kiinteistön sijaintikunnalle. Hallituksen säästötavoitteet näkyvät nyt myös kiinteistöjen verotuksessa. Kiinteistöveroon on tulossa kokonaisuudessaan 50 miljoonan lisäkorotus. Summasta 9 miljoonaa on määrä verottaa asuinkäyttöön kaavoitetun rakennusmaan kiinteistöverosta.

Kunta määrää kiinteistöveroprosentit, mutta nyt julkaistussa hallituksen esityksessä laiksi kiinteistöveron muuttamisesta korotetaan kiinteistöverohaarukan alarajaa, jolloin minimiverotuksella verottavat kunnatkin käytännössä joutuvat korottamaan verotusta.

Hallituksen esityksessä yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan 0,86 prosentista 0,93 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin alarajaa 0,39 prosentista 0,41 prosenttiin. Lisäksi kuntien tulee jatkossa vahvistaa myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti, jonka vaihteluväli ehdotuksen mukaan säädettäisiin 0,93-1,80 prosenttiin. Suurimpia verosummia tavoitellaan rakentamattoman rakennuspaikan verotuksella, jonka vaihteluväli nostettaisiin 1,00-4,00 prosentista 2,00-6,00 prosenttiin.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn