Kilpailukieltosopimukset uusiksi 2022 – mitä tämä tarkoittaa isännöintiyrityksille?

Eduskunta hyväksyi marraskuussa kilpailukieltosopimuksia koskevat lainmuutokset. Muutokset astuvat voimaan tammikuun 1. päivä 2022. Mikä muuttuu ja mitä tapahtuu vanhoille sopimuksille?

Mikä muuttuu?

  • Jos rajoitusajaksi on sovittu enintään kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava työntekijälle tältä ajalta korvaus, joka vastaa 40 prosenttia työntekijän palkasta. 
  • Jos rajoitusajaksi on sovittu yli kuusi kuukautta ja enintään vuosi, työnantajan on maksettava ajalta isännöitsijälle korvaus, joka vastaa 60 prosenttia työntekijän palkasta. 
  • Korvaus on maksettava työntekijälle rajoitusajan kuluessa työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin. Tästä voivat työnantaja ja isännöitsijä sopia toisin työsopimuksen päättämisen jälkeen.
  • Työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijän kilpailukieltosopimus esimerkiksi olosuhteiden ja työtehtävien muuttuessa. Tällöin työnantajan on noudatettava irtisanomisaikaa, joka on vähintään kolmasosa kilpailukieltosopimuksen pituudesta mutta kuitenkin vähintään kaksi kuukautta.

Mitä tapahtuu vanhoille sopimuksille?

Ennen 1.1.2022 sovittuun kilpailukieltosopimukseen sovelletaan vanhoja kilpailukieltosopimuksia koskevia säännöksiä aina 31.12.2022 saakka. Sen jälkeen näihinkin kilpailukieltosopimuksiin sovelletaan edellä selostettuja periaatteita ja korvaussäännöksiä. 

Työnantajalla on oikeus irtisanoa ilman irtisanomisaikaa ennen 1.1.2022 tehty kilpailukieltosopimus 31.12.2022 mennessä.

Kuten aikaisemminkin, kilpailukieltosopimuksen keston rajoittaminen ja sopimussakon enimmäismäärä eivät koske työntekijää, jonka tehtäviensä ja asemansa perusteella katsotaan tekevän yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamistyötä tai olevan tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa itsenäisessä asemassa

Korvausvelvollisuus koskee kuitenkin myös tällaisia johtavassa asemassa olevia työntekijöitä. Toimitusjohtajaan, joka ei ole työsuhteessa, ei työsopimuslakia sovelleta lainkaan eli kilpailukieltoa koskevia rajoituksia ei ole.

(Asiantuntijana artikkelissa asianajaja, varatuomari Keijo Kaivanto)

Etsitkö osaavaa kumppania työsuhdeasioihin hoitoon? Klikkaa tästä.

Facebook
Twitter
LinkedIn