Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n mainetutkimus: tulokset erinomaisia

Alkuvuodesta 2017 teetetty mainetutkimus antoi Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:lle ilahduttavat tulokset kaikilla mittareilla mitattuna: yritystä pidetään Suomen johtavana kiinteistöjuridiikan tulkinnan asiantuntijana. Asiakkaat kehuivat erityisesti asiantuntijoiden vahvaa osaamista ja palveluasennetta.

Mainetutkimuksen tavoitteena oli selvittää yksityiskohtaisesti ja sidosryhmittäin asiakaskunnan tarpeita sekä löytää entistäkin tehokkaampia työkaluja palvelujen kehittämiseksi. Mainetutkimus osoitti, että Kuhanen, Asikainen & Kanervalla on jo nyt vahva asiantuntijabrändi, jota arvostetaan. Maine on erittäin hyvä ja keskimäärin se jopa ylittää sidosryhmien odotukset. Asiakkaat kokevat saavansa rahoilleen vastinetta sijoittaessaan yrityksen palveluihin. Yrityksen parhaina piirteinä pidetään asiantuntijoiden osaamista omalla erikoisalueellaan ja palvelualtista asennetta. Huippuasiantuntija-yrityskuvaa tukee työntekijöiden laaja julkaisutoiminta ja muu vaikuttaminen alalla. Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy koetaan myös luottokumppanina, joka pyrkii viemään aktiivisesti asioita eteenpäin. Yrityksen avainhenkilöt saivat vastaajilta ”erinomaisuusmainintoja”.
– Pitkäjänteinen ja syvällinen erikoistuminen on selvästi ollut oikea strategia. Erityisen ilahduttavaa on huomata, että yrityksen osaaminen ja maine eivät lepää vain yksittäisten henkilöiden varassa, vaan yrityksen kaikkia asiantuntijoita arvostetaan ja heihin luotetaan, Kuhanen, Asikainen ja Kanerva Oy:n toimitusjohtaja Kai Haarma sanoo.

Mainetutkimus antaa arvokasta tietoa: asiakaskokemuksen kehittäminen jatkuu

Yrityksen mainehaasteet liittyvät tutkimuksen mukaan asiakasprosessien sisäiseen viestintään, hinta-laatusuhteen kirkastamiseen ja tuotantoprosessin sujuvuuteen. On esimerkiksi tärkeää, että asiakas pidetään jatkuvasti ajan tasalla jutun käsittelyprosessin eri vaiheista.
Tulosten valossa pohditaan nyt sitä, miten eri asiakassegmenttejä voidaan jatkossa palvella yhä fokusoidummin.

– On tärkeää, että eri kohderyhmille löytyy täsmälleen oikea tapa viedä asioita eteenpäin. Esimerkiksi yksittäisellä omakotiostajalla tai ammatti-isännöitsijällä tulee olla selkeä käsitys siitä, miten ja missä aikataulussa hänen juttunsa etenee, Haarma muistuttaa.

Mainetutkimukseen vastasi yhteensä 633 vastaajaa ja vastausprosentti oli 27. Vastanneiden kesken on arvottu palkinnot, joiden voittajiin olemme olleet henkilökohtaisesti yhteydessä. Kiitämme kaikkia vastaajia lämpimästi saamastamme palautteesta!

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn