Kuka vastaa taloyhtiön väestönsuojasta?

Viisas taloyhtiö valmistautuu huolella turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin. Etukäteissuunnittelulla voidaan odottamattomassa vaaratilanteessa välttää vaarallisen paniikin syntyminen.  

Turvallisuutta koskevat seikat ovat herättäneet paljon keskustelua taloyhtiöissä kuluvan vuoden aikana. Kiinteistöjen ja asumisen kokonaisturvallisuudesta huolehtiminen on monien osatekijöiden yhteinen summa. Pienillä teoilla taloyhtiöt ja niissä toimivat turvallisuudesta vastuussa olevat tahot voivat vaikuttaa merkittävissä määrin asukkaiden turvallisuuteen. 

Väestönsuojan kunnossapito kuuluu kiinteistönhoitoon

Taloyhtiöiden väestönsuojat ovat voineet olla vailla huomiota pitkiä aikoja, mutta Euroopan muuttunut turvallisuustilanne on nostanut suojien merkityksen taas asukkaiden mieliin. Taloyhtiön asukkaiden väestönsuoja voi sijaita yhtiön omalla kiinteistöllä, naapurikiinteistöllä tai yleisissä väestönsuojissa. Mikäli yhtiön kiinteistöllä sijaitsee väestönsuoja, vastaa väestönsuojan asianmukaisuudesta ja sen suojeluvälineistön kunnossapidosta taloyhtiö. Väestönsuojan kunnossapito on osa kiinteistönpitoa, jonka asianmukainen järjestäminen kuuluu taloyhtiössä hallituksen vastuulle.  

Keskeistä on huolehtia siitä, että väestönsuoja on toimintakunnossa. Sen tulee olla käyttöönotettavissa 72 tunnissa tai jopa tätä lyhyemmässä, viranomaisen määräämässä ajassa. Tuossa ajassa väestönsuojasta tulisi saada poistettua turhat tavarat, purettua häkkivarastot sekä valmisteltava ja varusteltava suoja teknisesti valmiiksi. Osa näistä toimenpiteistä on mahdollisesti ehditty tehdä jo suojautumista edeltävän valmiustilan aikana.  

Osakkaidenkin kannattaa olla valppaana

Väestönsuojassa olevan varustuksen määrä riippuu suojan rakentamisvuodesta, ja taloyhtiö voi saada tarkempia ohjeita väestösuojan varusteluun Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) julkaisemasta väestönsuojan vuosihuoltopöytäkirjasta. Mikäli taloyhtiö on epävarma väestönsuojan kokonaisvaltaisesta asianmukaisuudesta, taloyhtiö voi kääntyä ammattilaisen puoleen sen tarkistamiseksi, missä kunnossa tila on. Jos väestönsuojan varustelutaso tai sen asianmukaisuus herättää huolta asukkaassa, hän voi ilmoittaa havaitsemistaan puutteista taloyhtiön hallitukselle. Väestönsuojien osalta on lisäksi huolehdittava siitä, että suoja tulee tarkastetuksi vähintään kymmenen vuoden välein. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja.   

Vastuuhenkilön nimeäminen on viisasta

Taloyhtiössä voidaan valita yhtiökokouksessa erillinen väestönsuojan hoitaja tai tiimi, joka väestönsuojanhoitajaksi koulutettuna osaa pitää tilassa vaadittavan tekniikan toimintakuntoisena ja tehdä kevyen vuositarkastuksen suojatiloihin. Väestönsuojanhoitajan nimeäminen onkin suositeltavaa, sillä hätätilanteen sattuessa asiat hoituvat parhaiten vastuuhenkilön myötävaikutuksella. 

Taloyhtiön pelastusturvallisuus perustuu taloyhtiön laatimaan pelastussuunnitelmaan. Pelastuslain mukaisesti kaikkiin asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa, tulee laatia pelastussuunnitelma. Taloyhtiön pelastussuunnitelmassa on otettava huomioon yhtiön turvallisuuteen liittyvät tavoitteet: suunnittelu, toimeenpano sekä turvallisuuteen liittyvien seikkojen seuraaminen ja ylläpito. Jotta pelastussuunnitelmalla on todellista vaikutusta turvallisuuteen, on hyvin tärkeää, että kaikki asukkaat ovat tietoisia suunnitelman sisällöstä. Tämä edellyttää taloyhtiöltä aktiivista tiedottamista ja vuoropuhelua yhtiön asukkaiden kanssa. Pelastussuunnitelman voi laatia yhtiön isännöitsijä/hallitus, nimetty turvallisuudesta vastaava henkilö tai kokonaan ulkopuolinen taho, kuten esimerkiksi turvallisuuskonsultti. Mikäli taloyhtiö ulkoistaa pelastussuunnitelman laatimisen, sen tulee kuitenkin varmistaa se, että suunnitelma ottaa huomioon taloyhtiön rakennuksen ja toiminnan erityispiirteet.

Hanna Vieruaho,
lakimies, varatuomari

Facebook
Twitter
LinkedIn