Kuukauden kysymys: Mikä on maksuerätaulukko ja miksi sen laatiminen on rakennustyön tilaajan näkökulmasta tärkeää?

Maksuerätaulukko on rakennustyön tilaajalle tärkeä keino varautua urakoitsijan maksuvaikeuksiin tai jopa mahdolliseen konkurssiin projektin aikana. 

Urakoitsijan valinnassa on olennaista tarkistaa yrityksen tausta ja vakavaraisuus ennen kuin sopimus allekirjoitetaan. Vaikka kaikki vaikuttaisi olevan kunnossa, ongelmilta ei silti aina vältytä. Esimerkiksi maksuhäiriömerkinnät ilmaantuvat näkyviin vasta jälkijunassa. 

Työn tilaajan selustan turvaamisessa on olennaista, että urakan suunnitteluvaiheessa osapuolet laativat etupainotteisen maksuerätaulukon. Maksuerätaulukon idea on siinä, että keskeneräisestä työstä ei koskaan makseta, vaan raha liikkuu tilaajalta tekijälle osissa, sovittujen työvaiheiden valmistuessa. 

Maksuerätaulukko laaditaan siten, että maksut jaetaan useampaan erään ja suhteutetaan urakkasuorituksen eri vaiheisiin. Maksuerätaulukon viimeinen maksu määritellään olennaisesti suuremmaksi, jotta mahdolliset virheet ja viivästyssakot saadaan huomioitua. Suurempi loppulasku motivoi myös urakoitsijaa viemään työn tehokkaasti maaliin asti.

Jotta maksuerätaulukon tarkoitus toteutuu, tilaajan oman työmaavalvojan täytyy olla jatkuvasti perillä projektin etenemisestä työmaalla. Merkit mahdollisista ongelmista näkyvät tyypillisesti ensimmäisenä esimerkiksi materiaalitoimitusten sakkaamisessa, aikataulujen venymisessä tai työmaan yleisessä tunnelmassa. Tilaajan on syytä reagoida orastaviin ongelmiin nopeasti.

Myös urakoitsijalta edellytetään työmaapäiväkirjan pitoa. Aina kun maksuerä erääntyy, urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajan valvojalle työvaiheen valmistumisesta. Tämän jälkeen valvoja käy paikan päällä tarkistamassa, onko työvaihe toteutettu virheettömästi. Vasta sitten maksetaan tiettyyn vaiheeseen ajoitettu maksuerä. 

Ongelmia voi syntyä silloin, kun laskuja maksetaan liikaa suhteessa rakennussuorituksen arvoon. Tällaisissa tapauksissa maksuerätaulukkoa ei noudateta tai se on alun perinkin laadittu huonosti. Tilaajan onkin kaikissa tilanteissa syytä huolehtia siitä, että sovitusta maksuerätaulukosta ei jousteta ilman asiallista perustetta. 

Facebook
Twitter
LinkedIn