Kysy taloyhtiöstä: Jos taloyhtiön kaikki osakkeet ovat edustettuina yhtiökokouksessa, voidaanko tilaisuudessa tehdä yksipuolinen päätös kutsun ulkopuolisesta asiasta?

Tietyssä tapauksessa yhtiökokous voi tehdä päätöksen pääsäännöstä poiketen.

Pääsääntöisesti yhtiökokouksessa saadaan päättää vain asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa tai jotka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä kokouksessa. Asunto-osakeyhtiölaki antaa mahdollisuuden poiketa tästä muotovaatimuksesta kaikkien osakkaiden suostumuksella. Jos kaikki osakkeet ovat edustettuina yhtiökokouksessa ja kaikki antavat käsittelyyn suostumuksensa, voidaan kokouksessa käsitellä myös asia, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Tällainen menettely voi sopia yksinkertaisista asioista päättämiseen, kun taas laajempien asioiden käsittely ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista ilman etukäteisvalmistelua.

Kuva: Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn