Kysy taloyhtiöstä: Mikä on hallituksen rooli isossa remontissa?

Asunto-osakeyhtiölain sääntelyn mukaan taloyhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siis näiden tehtäviensä puitteissa myös esimerkiksi isojen remonttien toteutumisesta.

Taloyhtiön hallituksen pitää isossa remonttiprojektissa ennen kaikkea valmistautua kokouksiin ja tehdä päätöksiä. Aluksi hallitus tekee isännöinnin kanssa selvityksiä taloyhtiön rakenteiden kunnosta ja kartoittaa myös osakkaiden näkemyksiä. Selvitysten ja taloyhtiön strategian pohjalta hallitus edistää korjauksia. Hallitus tekee alustavan ehdotuksen remontista taloyhtiön yhtiökokoukselle, jossa osakkaat päättävät remontin toteuttamisesta.

Ensin yhtiökokous päättää hankesuunnittelun käynnistämisestä, jonka jälkeen hankesuunnitelma teetetään ammattilaisella. Hankesuunnitelman valmistuttua hallitus päättää, mitä toteutustapaa se ehdottaa yhtiökokoukselle. Toteutussuunnitteluvaiheessa sen tehtävänä on kilpailuttaa hanke, käydä läpi saadut urakkatarjoukset sekä esittää yhtiökokoukselle urakoitsijan valitsemista. Mahdollista on myös, että yhtiökokous on jo valtuuttanut hallitusta valitsemaan hankkeen urakoitsijan. Tämän jälkeen hallitus tekee kyseistä taloyhtiötä sitovan sopimuksen urakoitsijan kanssa.

Isännöinnin johdolla hallitus selvittää esimerkiksi remontin rahoitukseen liittyvät asiat, valitsee projektipäällikön ja päättää tiedotuksesta. Hallituksen rooliin voi kuulua myös työmaakokouksiin osallistuminen urakan aikana. Iso prosessi vaatii paljon päätöksiä, töitä ja sitoutumista. Kokonaisuutena työhön voi kulua jopa 3–5 vuotta ennen hankkeen valmistumista.

Onko mielessäsi taloyhtiöelämään liittyvä kysymys? Laita meille viestiä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kak-laki.fi. Pyrimme vastaamaan sarjassa mahdollisimman moniin lukijoidemme esittämiin kysymyksiin.

Kuva: Shutterstock

Facebook
Twitter
LinkedIn