Kysy taloyhtiöstä: Mitä tehdä, jos ei luota taloyhtiön hallitukseen?

Taloyhtiön hallituksen sooloilu, virheet tai välinpitämättömyys voi herättää suuttumusta osakkaissa. Jos luottamus hallitukseen rakoilee, ylimääräinen yhtiökokous voi olla paikallaan.

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tehtävänä on ajaa taloyhtiön eli kaikkien osakkaiden etua. Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön hallituksen velvollisuus on huolehtia hallinnosta, kiinteistön ja rakennusten hoidosta ja muusta toiminnasta. Hallitus järjestää myös taloyhtiön talouden valvonnan ja varmistaa, että osakkaat ja asukkaat saavat taloyhtiössä riittävästi tietoa. On myös tärkeää, että hallitus kuuntelee osakkaita tarkalla korvalla. 

Huolellisuusvelvoitteen mukaisesti taloyhtiön johdon tulee toimia siten, mitä tuossa asemassa olevalta henkilöltä normaalisti voidaan edellyttää. Hallituksen jäsenen on asunto-osakeyhtiölain mukaan korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttanut yhtiölle. 

On kuitenkin muistettava, että asunto-osakeyhtiössä hallituksen jäsenet ovat usein maallikoita, joiden tietotaito asunto-osakeyhtiölaista vaihtelee. Riittävänä huolellisuutena voidaankin yleensä pitää sitä, että hallitus hankkii asianmukaista tietoa tai asiantuntija-apua päätöstensä tueksi esimerkiksi korjaushankkeissa. 

Osakkaat valitsevat yhtiön hallituksen tilikaudeksi kerrallaan. Jos syystä tai toisesta yhtiön asukkaiden luottamus hallitukseen katoaa tilikauden aikana, osakkaat voivat kirjallisesti vaatia hallitukselta ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista luottamuspulan takia.

Ylimääräistä yhtiökokousta voivat vaatia osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa kaikista osakkeista – ellei yhtiöjärjestyksessä määritellä toisin. Ylimääräistä yhtiökokousta on vaadittava nimenomaan tietyn asian käsittelemistä varten, tässä tapauksessa hallituksen erottamiseksi ja uuden hallituksen valitsemiseksi.

Jos ylimääräisessä yhtiökokouksessa päädytään hallituksen eroon, osakkaat ehdottavat tilaisuudessa uusia jäseniä vanhan hallituksen tilalle. Luontevasti luottamuspula saadaan korjattua varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa osakkaat valitsevat muutenkin uuden hallituksen.

Onko mielessäsi taloyhtiön juridiikkaan liittyvä kysymys? Laita meille viestiä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kak-laki.fi. Pyrimme vastaamaan sarjassa mahdollisimman moniin lukijoidemme esittämiin kysymyksiin.

Facebook
Twitter
LinkedIn