Kysy taloyhtiöstä: Yhtiökokous teki päätöksen, voiko sen muuttaa?

Yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen voi pääsääntöisesti muuttaa. Muutostapa riippuu tilanteesta.

Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säännöksiä, jotka estäisivät yhtiökokousta käsittelemästä asioita, joista on jo aiemmin tehty päätös. Taloyhtiön yhtiökokous voi lähtökohtaisesti aina tehdä päätöksen toimivaltaansa kuuluvassa asiassa, kunhan se ei loukkaa osakkaiden yhdenvertaisuutta. 

On yleistä, että taloyhtiöissä muuttuvat olosuhteet tai mielipiteet, minkä johdosta aiempaa päätöstä halutaan muuttaa. Tällöin asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa, ja uusi päätös joko kumoaa tai muuttaa aikaisemmin tehdyn päätöksen. On tärkeää selventää, että esimerkiksi vähemmistöosakkeenomistajalla ei ole rajatonta oikeutta saada koolle ylimääräistä yhtiökokousta käsittelemään asiaa, josta on jo aiemmin päätetty. Tämän kaltainen tilanne voi tulla vastaan, jos taloyhtiössä on esimerkiksi juuri tehty päätös kertaluontoisesta korjausurakasta eikä lopputulos miellytä kaikkia osakkeenomistajia. Tilanne katsotaan toisin silloin, kun asian luonne on muuttunut uuden perusteen tai selvityksen vuoksi. 

Osakkeenomistajalla on mahdollisuus saada yhtiökokouksen päätös muutettavaksi myös moittimalla päätöstä. Moittiminen toteutetaan nostamalla käräjäoikeudessa moitekanne viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Käräjäoikeus voi kantajana toimivan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuttaa päätöstä tai julistaa sen pätemättömäksi, mikäli päätöksen katsotaan olevan asunto-osakeyhtiölain vastainen. 

Jos yhtiökokouksen päätöstä halutaan muuttaa sen vuoksi, että siinä on tapahtunut esimerkiksi kirjoitus- tai laskuvirhe, päätös voidaan oikaista ilman erillisen yhtiökokouksen koollekutsumista. Tämä edellyttää sitä, että oikaisu ei vaikuta päätöksen sisältöön lainkaan.

Facebook
Twitter
LinkedIn