Kysy taloyhtiöstä:Voiko pelastussuunnitelman puuttumisesta tulla seuraamuksia?

Pelastuslain mukaan pelastussuunnitelma on laadittava kaikkiin kiinteistöihin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Entä jos taloyhtiö tekee suunnitelman hutiloidusti tai laiminlyö sen kokonaan?

Vastuu suunnitelman laadinnasta ja säännöllisestä päivittämisestä on käytännössä asuinkiinteistön hallituksella. Hallituksen vastuulla on lisäksi tiedottaa suunnitelmasta asukkaille. 

Jos taloyhtiö jättää pelastussuunnitelman tekemättä, pelastusviranomaiset voivat tarvittaessa puuttua asiaan. Pelastuslain 105 § mukaan pelastussuunnitelman laiminlyönnistä voidaan pelastusviranomaisen päätöksellä velvoittaa määräajassa oikaisemaan se, mitä on tehty tai jätetty kokonaan tekemättä.

Viranomaisen antamaa määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla. Samoin voidaan vaatia, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Uhkasakosta ja teettämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

On tärkeää muistaa, että pelastussuunnitelma on yksi taloyhtiön tärkeimmistä dokumenteista ja siihen tulee suhtautua vakavuudella.

Onko mielessäsi kiinteistöalan juridiikkaan liittyvä kysymys? Laita meille viestiä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kak-laki.fi. Pyrimme vastaamaan sarjassa mahdollisimman moniin lukijoidemme esittämiin kysymyksiin.

Facebook
Twitter
LinkedIn