Laki sähköautojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista astui voimaan – mitä se tarkoittaa taloyhtiöille?

Maaliskuusta 2021 alkaen uuden tai laajasti korjattavan vanhan asuinrakennuksen yhteyteen on asennettava latauspistevalmius jokaiselle pysäköintipaikalle. Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n lakimies VT Jaana Sallmén vastaa taloyhtiöiden kannalta viiteen tärkeään kysymykseen liittyen uuteen latauspistelakiin.

Eduskunta hyväksyi 16.10.2020 lain sähköautojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa. Esitys sai matkan varrella runsaasti kritiikkiä. Esimerkiksi Isännöintiliitto huomautti lain tiukkuudesta sekä vaatimuksista, jotka eivät huomioi lainkaan aitoa lataustarvetta. Esitystä arvosteli myös Kaupan liitto, jonka laskujen mukaan latauspisteiden rakentaminen aiheuttaa kaupoille kohtuuttomia kustannuksia. Lausuntokierroksen jälkeen velvoitteet keventyivätkin eduskuntakäsittelyssä joiltain osin. 

Laki on osa kunnianhimoista päämäärää hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2030 mennessä. Arvioiden mukaan maassamme on lain ansiosta vuoteen 2030 mennessä noin 73 000–97 000 latauspistettä ja 560 000–620 000 latauspistevalmiutta.

Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n lakimies VT Jaana Sallmén puhuu laista rauhoittelevaan sävyyn. 
– Kannattaa muistaa, että edellytykset laista kumpuavalle latausvalmiuksien asentamispakolle ovat korkealla, ja että asunto-osakeyhtiölain päätöksenteossa ei ole tapahtunut muutoksia, hän sanoo.

Lakia alettiin soveltaa maaliskuussa 2021.

1. Laki sähköautojen latauspisteistä: mitä taloyhtiöiden on tässä vaiheessa tärkeää ymmärtää

Lain voimaan astuminen ei aiheuta taloyhtiöille suuria muutoksia tai murhetta. Ehkä ilmassa on ollut väärinkäsityksiäkin. Helposti ajatellaan, että laki pakottaa saman tien suorittamaan kalliita uudistuksia. Kuitenkin kriteerit siihen, että laki sähköautojen latauspisteistä velvoittaa toimimaan, ovat kuitenkin melko korkealla.

Keväästä 2021 alkaen suuren korjaushankkeen yhteydessä on laajaa ja autopaikkoihin asti ulottuvaa korjaushanketta tekevän taloyhtiön lisättävä autopaikoille valmius sähköautojen latauspisteiden myöhempään asentamiseen. koskee niitä asuinrakennuksia, joissa on enemmän kuin neljä autopaikkaa. Päätös siitä, milloin latauspisteitä hankitaan, jää taloyhtiöiden vapaasti päätettäväksi. Latauspistevalmiudella tarkoitetaan putkitusta tai muita johtoteitä, joihin voidaan myöhemmin asentaa tarvittava kaapelointi sähköajoneuvojen latauspisteitä varten. 

2. Milloin laki velvoittaa latauspistevalmiuden rakentamiseen?

Ensiksikin taloyhtiöön pitää olla suunnitteilla laajamittainen korjaus, johon tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa. Laajamittaisella korjauksella tarkoitetaan korjausta, jossa rakennuksen vaippaan tai rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten jälleenrakentamiskustannuksiin perustuvat kokonaiskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta, pois lukien rakennusmaan arvo.

Ympäristöministeriössä on laskeskeltu, että kyseessä pitää siis olla remontti, joka koskee rakennuksen ulkovaipan kaikkien osien korjauksen lisäksi käyttövesiverkoston, viemäriverkoston ja vesi- ja viemärikalustuksen täydellistä korjaamista. Kynnys velvoitteen laukeamiselle on näin ollen korkealla.

Toiseksi korjauksen täytyy kattaa pysäköintipaikat tai sen sähköjärjestelmän, sijaitsevatpa paikat sitten sisällä rakennuksessa tai pihalla. Esimerkiksi putkiremontti harvemmin ulottuu piha-alueen sähköihin, joten monessa tapauksessa ehdot latausvalmiuden asentamiseen eivät täyty. Jos taas autohalli on talon alakerrassa, ehto täyttyy helpommin.

3. Millä aikajäänteellä muutos astuu voimaan?

Laki on tullut voimaan 11.11.2020, mutta olennainen ajankohta on rakennusluvan hakuhetki. Velvoitteet koskevat sekä uudisrakentamista että laajamittaisia korjauksia, joihin on laitettu rakennuslupa vireille 11.3.2021 tai sen jälkeen. Kaikki sitä ennen aloitetut hankkeet voi viedä rauhassa loppuun sähköautovelvollisuuksista huolehtimatta. Jos esimerkiksi taloyhtiö on saanut tammikuussa 2021 rakennusluvan työlle, jossa ehdot täyttyvät, sillä ei ole vielä velvollisuutta huomioida latauspistelain vaatimuksia. 

4. Koskevatko velvoitteet myös pysäköintiyhtiöitä eli tilanteita, joissa taloyhtiön pysäköintipaikat ovat erillisessä pysäköintiyhtiöissä?

Kyllä. Olennaista on, onko pysäköintiyhtiön (pysäköintitalon) autopaikat tarkoitettu asuinrakennusten pysäköinnin järjestämiseen. Jos näin on, tulee pysäköintitalon laajamittaisen korjauksen yhteydessä asentaa sähköajoneuvojen latauspistevalmius samalla tavalla kuin asuinrakennuksessakin. Mitään autopaikkarajaa ei tällöin ole kuitenkaan asetettu. 

Jos pysäköintitalo on muun kuin asuinrakennuksen käytössä, on laista tulevat velvoitteet kovemmat. Korjauksen yhteydessä täytyy tällöin asentaa myös latauspisteet.

5. Mitä isännöitsijöiden täytyy lakiin liittyen huomioida nyt työssään?

Jos taloyhtiöön on tulevaisuudessa suunnitteilla laajamittainen korjaushanke, isännöitsijän tehtävä on selvittää hyvissä ajoin, täyttyvätkö siinä latauspistevalmiuksien asentamisvelvoitteen vaatimukset. Jos näyttää siltä, että liikutaan rajoilla, kannattaa hankesuunnittelussa silti huomioida latausvalmiuden asentaminen laskelmineen. Erityisen tärkeää on, että lataustarpeista kysytään osakkailta hyvissä ajoin vaikkapa osakaskyselyllä. Hanke voi herättää tunteita ja kysymyksiä, joten siitä on hyvä tiedottaa osakkaille avoimesti ja aikaisessa vaiheessa. 

Jos taloyhtiöön, jossa autopaikat ovat osakkeina, päätetään toteuttaa myös latauspisteet tai latauspisteitä, yhtiöjärjestykseen on hyvä lisätä selventävä määräys latauslaitteiden kunnossapidosta.

Kaikissa tilanteissa on huolehdittava siitä, että lataussähkön kustannukset tulevat lataajan itsensä maksettavaksi – yhtä ja ainoaa mallia ei ole olemassa, koska sähköjä on toteutettu taloyhtiöissä niin erilaisilla teknisillä toteutuksilla. Lisäksi isännöitsijän kannattaa aina selvittää itselleen kyseisen hankkeen päätöksentekotapa hyvissä ajoin. 

(artikkeli päivitetty 22.9.2022)

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn