Lakiapua asuntokauppariitaan? Näin prosessi meillä tyypillisesti etenee

Kun hiljattain myydystä tai ostetusta asunnosta löytyy vikoja, edessä saattaa olla stressaavat ajat. Lakiapua asuntokauppariitaan kannattaa aina hakea matalalla kynnyksellä.

Tilanteen tulehtuessa kannattaa olla nopeasti yhteydessä asiantuntijaan sen sijaan, että yrittäisi itse ratkaista asioita. Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n toimitusjohtaja Kai Haarma sanoo, että Suomesta löytyy asiantuntijoita laajalla kirjolla aina yhden henkilön lakitoimistoista suuriin yrityksiin. Toisaalta nimenomaan kiinteistöjuridiikkaan erikoistuneita toimistoja on vain vähän – ja juuri sellaisen puoleen kannattaa kääntyä, jos haluaa parasta apua.

– On tärkeää, että asianajotoimiston jokaisella asiantuntijalla on runsaasti kokemusta. Silloin asiakas voi luottaa siihen, että laskutukseen ei sisällytetä esimerkiksi asiaan perehtymiseen kulunutta aikaa. Todellinen alan asiantuntija tuntee aihepiirin, keskittyy olennaiseen eikä laskuta turhasta, Haarma sanoo.

Hän lisää, että titteleillä on siinä mielessä merkitystä, että asianajaja on lailla suojattu ammattinimike, jota saa käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon kuuluva kokenut juristi. Esimerkiksi Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n lähes kaikki asiantuntijat ovat nimenomaan asianajajia. 

– Koska olemme asianajotoimisto, sekä asianajajiemme että lakimiestemme toimintaa valvoo Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta. Tämä varmistaa työmme laadun ja korkean palvelutason, Haarma lisää.

Esteellisyyden tarkistus tehdään ensitietojen perusteella

Miten taloyhtiö voi säästää energiakustannuksissa viisaasti?
Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n toimitusjohtaja Kai Haarma painottaa, että asianajajan tärkeä tehtävä on avata rehellisesti, millaiset ovat tapauksen menestymismahdollisuudet.

Jo asiakkaan ensimmäinen kontakti asianajotoimistoon on tärkeä. Kuhanen, Asikainen & Kanervan Oy:ssä asiat alkavat edetä täyttämällä yhteydenottolomakkeen. Haarma painottaa, että tietojen antamisessa on tärkeää olla selkeä ja avoin.

– On tyypillistä, että asiakkaat aristelevat tapauksen vastapuolen tietojen kertomista. Tämä on meille kuitenkin aivan olennaista informaatiota, jotta voimme tarkistaa, onko toimistollamme esteellisyyksiä asian hoidossa. Tarkkuus tässä kohdassa merkitsee kaikkien osapuolten oikeusturvaa, Haarma avaa.

Lisäksi hän muistuttaa, että yrityksen verkkosivuille on koottu suuret määrät ajankohtaisia artikkeleita, jotka voivat auttaa alkuvaiheessa ymmärtämään omaa tapausta eri näkökulmilta.  

– Vierailemme myös vuosittain kiinteistöalan eri tapahtumissa, joissa voi aina tulla keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa. Pyrimme välittämään ajankohtaista ja monipuolista tietoa kaikissa kanavissamme, Haarma sanoo.

Kaunistelematon ja rehellinen puhe auttaa asiakasta

Kun asiakkaan lähettämä viesti tavoittaa toimiston, Haarma katsoo asiantuntijoiden joukosta tälle sopivimman juristin.

– Meiltä löytyy aina erinomainen tekijä lyhyelläkin varoitusajalla. Olemmekin asiakkaaseen yhteydessä juristin toimesta jo vuorokauden sisällä viestin lähettämisestä, Haarma kertoo.

Kun esteellisyydet on tarkistettu, asianajotoimistolta lähtee asiakkaalle vahvistuspyyntö toimeksiannon tekemiseksi. Allekirjoitusten jälkeen asiakas toimittaa kiinteistöjuristille kaiken tapaukseen liittyvän kirjallisen aineiston tutustuttavaksi. Asiakkaan ja kiinteistöjuristin alkutapaaminen onnistuu joko kasvokkain tai verkon välityksellä. Tässä vaiheessa kiinteistöjuristille on syntynyt käsitys siitä, miten juttua kannattaisi ryhtyä edistämään. Lue tästä, mitkä ovat asuntokauppariidan tyypilliset vaiheet.

– Kerromme aina rehellisen näkemyksemme tapauksen menestymismahdollisuuksista. Samalla avaamme selkeästi, mitä prosessi vaatii, kuinka kauan se pahimmillaan voi kestää ja millaisia sovinnon elementtejä on havaittavissa, Haarma kertoo.

Koska osa asuntokauppariidoista ratkeaa yhdellä kirjeellä ja osa jatkuu vuosia, kiinteää kokonaishintaa prosessille pystytään harvoin antamaan. 

– Asuntokauppariidoissa sovittelua pidetään aina parhaana ratkaisuna, mutta toisinaan päädytään pitkiin oikeudenkäynteihin. Vaikka oikeusprosessit ovat aina raskaita, asiakkaamme voi luottaa siihen, että asia on erinomaisessa hoidossa, Haarma sanoo.

Etenkin asuntokauppariidassa tapauksesta kerätyllä teknisellä näytöllä on suuri painoarvo. Haarma sanoo, että Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:llä on laaja asiantuntijaverkosto, joka palvelee päämiestä suurella ammattitaidolla, kun tapauksen yksityiskohtia avataan oikeudessa.

Loppuun asti asiakkaan tukena

Sovittelun mahdollisuus kulkee asuntokauppariidoissa aina matkassa – silloinkin, kun on jo päädytty käräjille. Valtaosa myös Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:nkin tapauksista päättyy sovinnollisesti.

– Sovittelua kannattaa todella harkita, vaikka siinä joutuukin antamaan periksi tietyissä kohdissa. Kyseessä on kompromissi, joka ainakin varmistaa mielenrauhan. Olemme asiakkaan apuna miettimässä ratkaisua – joka kyllä aina löytyy, Haarma summaa. 

Asuntokauppariidat päätyvät siis joko sovintoon tai lainvoimaiseen tuomioon. Loppuvaiheessakaan asiakasta ei jätetä yksin päätöksen kanssa, vaan tulokseen perehdytään juristin toimesta huolella. Hän esimerkiksi varmistaa, että tuomioistuimen tuomion mukaiset summat tulevat maksetuksi.  

Kuhanen, Asikainen & Kanerva on Suomen johtava kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto. Olemme vuosikymmenten aikana jalostaneet kokemuksesta alan parasta asiantuntijuutta ja palvelua – rakkaudesta lajiin. Teemme töitä sen eteen, että riitoja ei syntyisi, tai että ne ratkeaisivat asiakkaan kannalta parhaalla tavalla.  

Facebook
Twitter
LinkedIn