Leikkialue voi olla yllättävä vaaranpaikka talvisin – muista huolehtia sen turvallisuudesta ympäri vuoden

Vaihtelevat sääolosuhteet voivat tehdä leikkipaikan ylläpidosta haastavaa talvisaikaan. Säännöllisiä silmämääräisiä tarkastuksia ei kannata unohtaa, vaikka leikkivälineet olisivatkin vähäisellä käytöllä.

Talvisin leikkipaikat ovat yleensä lumen peitossa eteläistä Suomea myöten. Pitkä lumeton kausi tarkoittaa kuitenkin sitä, että liukumäet ja kiipeilytelineet ovat monissa taloyhtiöissä kovassa käytössä vielä helmikuussakin. Kun sää vaihtelee viikosta toiseen, alueen turvallisuutta kannattaa pitää silmällä tavallista tarkemmin. 

Kiinteistön turvallisuus on taloyhtiön vastuulla eli sen on huolehdittava siitä, että kaikkialla kiinteistön alueella on turvallista liikkua ja viettää aikaa – myös leikkipaikalla. Taloyhtiön kuuluu korvata sattuneet vahingot, jos se ei pysty osoittamaan toimineensa huolellisesti tai vahinkoa ei olisi voinut välttää edes huolellisella toiminnalla.

Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että leikkivälineet ovat turvallisuusvaatimuksien mukaisia, oikein asennettuja ja valmistajan ohjeiden mukaisessa kunnossa. Huolellisuusvelvoitteen täyttämiseksi on lisäksi suositeltavaa, että asukkaille jaetaan leikkivälineiden käyttöohjeet ja kannustetaan heitä lukemaan ne yhdessä lasten kanssa. Vanhempia suositellaan valvomaan lapsiaan leikkivälineiden käytössä ja huolehtimaan siitä, että välineitä käytetään valmistajan tai myyjän ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Talviset tarkastukset tärkeitä, joskus alueen sulkeminen on välttämätöntä

Leikkialueen kuntotarkastukset ajoittuvat yleensä syksyyn tai kevääseen, mutta huolellinen toiminta edellyttää tekoja silloinkin, kun alue on vähäisemmällä käytöllä. Talvisen leikkipaikan riskejä ovat jäinen ja kova maa, liukkaus sekä liukumäen eteen muodostuva jäävalli. Perustoimenpiteitä ovat leikkikentän kulkureittien hiekoittaminen tarpeen mukaan, lumen ja jään puhdistaminen kiipeilytelineiden tasanteilta ja portailta sekä vaarallisten jäävallien rikkominen onnettomuuksien välttämiseksi. 

Lisäksi säännöllisesti tehtävissä silmämääräisissä tarkastuksissa huomataan, jos leikkipaikan siisteydessä on puutteita tai se on joutunut ilkivallan kohteeksi. Lasinsirut tai muu sotku ovat vaarallinen yllätys pienille leikkijöille. Myös myrskyt ja muut haastavat talvikelit voivat vaikuttaa laitteiden toimivuuteen. Kaikki epäkohdat on kirjattava ylös ja korjattava kuntoon välittömästi.

Jos taloyhtiö epäilee, että leikkipaikka on talvisin turvallisuusmääräysten vastainen, se voi sulkea alueen väliaikaisesti kokonaan pois käytöstä.  Pelkkä kirjallinen varoituskyltti ei tällöin kuitenkaan välttämättä riitä huolelliseen toimintaan, vaan taloyhtiön tulee mahdollisesti myös aidata alue tai varmistaa muilla tavoin, että sen käyttö on varmuudella estetty riskien poistamisen ajaksi.

Pidä piha turvallisena talvisin:

– Hiekoita kulkureitit tarpeen mukaan.
– Poista lumi ja jää leikkitelineiden tasanteilta ja portailta.
– Riko liukumäen eteen muodostunut jäävalli.
– Tarkista leikkipaikan siisteys säännöllisesti. Siivoa pois lasinsirut ja muut roskat.
– Korjaa epäkohdat ylös ja hoida ne kuntoon välittömästi.

Lue lisää pihan turvallisuuteen liittyvästä vastuusta juuri ilmestyneestä Ajankohtaista kiinteistöjuridiikassa 2020 -vuosijulkaisustamme. Avaamme tapauksen, jossa keinun kiinnitys petti kesken kiikkumisen ja nuori mursi tämän seurauksena kätensä. Kuuluiko taloyhtiön maksaa vahingonkorvausta sattuneesta onnettomuudesta?

Facebook
Twitter
LinkedIn