Liikehuoneiston vuokraus – kuinka turvata vuokranmaksu?

Liikehuoneistojen vuokrauksessa vuokralaisen, usein yrityksen, taloustilanteen heikentyminen merkitsee suoraa riskiä vuokranantajalle. Siksi vuokranantajan tulisi varautua maksuvaikeuksiin jo vuokrasopimusta tehtäessä. On tärkeää myös seurata vuokralaisen tilannetta vuokrasuhteen aikana ja reagoida viipymättä, jos jotain hälyttävää ilmenee.

Vuokralaista valittaessa kannattaa tutustua vuokralaisehdokkaan taloustietoihin ja mahdollisiin maksuhäiriöihin. Yrityksistä on saatavissa riskejä kuvaavia raportteja ja vertailutietoja, minkä lisäksi vuokralaiselta voi suoraankin pyytää viimeksi vahvistettua tilinpäätöstä nähtäväksi.

Vuokrasopimuksen laatimisen yhteydessä on aina syytä sopia riittävistä vakuuksista. Vakuuden tulee olla määrältään kohtuullinen, mutta sen euromäärää ei ole laissa liikehuoneistojen vuokrauksesta tarkemmin rajoitettu. Vakuus antaa vuokranantajalle alustavaa turvaa siinä tilanteessa, kun vuokralaiselta on jäänyt maksamattomia eriä vuokrasuhteen päättyessä.

Maksuviivästykset huonoja merkkejä

Vuokranantaja voi edelleen vuokrauksesta sovittaessa vaatia vuokralaista maksamaan ennakolta vuokraa yhdeltä tai useammalta vuokranmaksukaudelta. Ennakkovuokrasta sovittaessa on myös sovittava, miltä kuukausilta vuokralainen voi vastaavasti jättää vuokraerän maksamatta.

Vuokrasuhteen aikana yrityksen talouden kehittymistä voidaan tarkkailla ja pyytää vuokralaista esimerkiksi toimittamaan vuosittain tilinpäätöksen nähtäväksi.

Maksuviivästykset tai jopa kokonaan maksamatta jäävät vuokrat ovat huolestuttavia merkkejä vuokranantajalle. Viivästyksiin kannattaa reagoida viipymättä. Jos rästejä kertyy useammalta kuin yhdeltä kuukaudelta, vuokrasuhteen jatkumista tulee harkita huolella. Mikäli maksuongelmat ovat tilapäisiä, voidaan vuokralaisen kanssa tehdä maksusuunnitelma, jota on noudatettava tarkasti.

Saatavien turvaamiseksi vuokranantaja voi hakea turvaamistointa käräjäoikeudelta. Turvaamistoimen idea on asettaa vuokralaisen omaisuutta takavarikkoon siten, ettei velallinen pysty hukkaamaan varallisuuttaan. Turvaamistoimi edellyttää hakijavakuuden asettamista, mutta takavarikon avulla vuokranantajan mahdollisuudet saada suoritus velalliselta on usein merkittävästi parempi kuin pelkän perinnän kautta.

Mikäli vuokranmaksun ongelmat vaikuttavat pysyviltä, on vuokranantajan yleensä parasta toimia viivytyksettä ja purkaa tai irtisanoa vuokrasopimus. Jos vuokralainen asetetaan konkurssiin, vuokranantaja ei voi enää päättää sopimusta konkurssiin asettamista edeltävien vuokrasaatavien perusteella eikä ryhtyä muihinkaan perimistoimiin.

Facebook
Twitter
LinkedIn