Kuukauden lakikysymys: Voiko taloyhtiön hallitus periä ylimääräistä vastiketta osakkailta tilikauden aikana?

Lokakuun kysymyksemme käsittelee ylimääräisten vastikkeiden perintää. Voidaanko sitä periä osakkailta ja millä perusteella? Entä mikä on valtuutuksen voimassaoloaika?

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään yhtiövastikkeiden perusteet sekä se, kuka määrää vastikkeen suuruuden ja maksuajan. Yhtiöjärjestyksessä on yleensä määrätty, että vastikkeen määrästä päättää yhtiökokous ja vastikkeen maksutavasta hallitus.

Yhtiökokous voi valtuuttaa erillisellä päätöksellä hallituksen päättämään ylimääräisen vastikkeen perimisestä, jos yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius niin vaativat. Taloyhtiön tilikauden alun rahoitusvarat, tilikauden aikana kannettavat yhtiövastikkeet ja mahdolliset talousarvion mukaisesti nostettavat lainat tulisi mitoittaa siten, että ne riittävät kattamaan taloyhtiön ennakoidut maksut. Ylimääräisen vastikkeen perintään varautumisen perusteluina saattaa olla maksuvalmiuden parantamisen lisäksi muun muassa yllättävän suuret kiinteistön hoitokulut, jotka aiheutuvat esimerkiksi energiakustannusten noususta tai kiinteistön yllättävästä vesivahingon korjaamisesta.

Tällainen valtuus on kuitenkin yksilöitävä. Hallitukselle voidaan esimerkiksi antaa valtuudet periä yhden kuukauden ylimääräinen vastike, mutta ei vapaata oikeutta päättää vastikkeen perimisestä harkintansa mukaan. Yleinen käytäntö on periä ylimääräistä vastiketta 1—2 kuukauden ajalta. Ylimääräinen yhtiövastike voidaan periä esimerkiksi tilikauden lopulla, jos huomataan että rahat eivät tule kattamaan taloyhtiön kuluja.

Valtuutuksen voimassaoloaika riippuu annetusta valtuutuksesta. Yhtiökokous voi siis valtuuttaa hallitusta perimään (tai jättää perimättä) ylimääräiset vastikkeet tilikauden aikana, joka yleensä tarkoittaa kalenterivuoden aikana (tyypillisin tilikausi on kalenterivuosi). Yhtä lailla yhtiökokous voi todeta, että valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

Lue sarjan aiempia kysymyksiä:

Asukkaan auto vaurioitui pihatalkoissa, kuka korvaa vahingon?
Miten vuokravakuus asetetaan, mitä siinä pitää huomioida ja mikä on takaajan vastuu?
Pihamaa on melkoinen temmellyskenttä, millaista käytöstä taloyhtiö voi rajoittaa?
Mitä parvekkeella saa tehdä, mikä on kiellettyä?
Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, mitä rooliin kuuluu? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?
Kellaritilasta pyörävarasto, entä jos yhtiöjärjestyksen mukaan kellarikomerot kuuluvat osakkaille?
Osakas haluaa saada asiansa yhtiökokouksen käsittelyyn, mikä on oikea tapa toimia?

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn