Lumenpudotus on taloyhtiön vastuulla – työstä täytyy sopia huolellisesti

Isännöinnin, taloyhtiön hallituksen ja huoltoyrityksen on yhdessä varmistettava, että pihalla on turvallista liikkua. Kiinteistönomistaja on vastuussa kaikista katolta putoavan lumen ja jään aiheuttamista vahingoista. Näin lumenpudotus tehdään turvallisesti.

Liukas piha ja katoilta putoava lumi ja jää voivat aiheuttaa vaaratilanteita kaikille rakennuksen lähellä liikkuville henkilöille. Myös merkittävien omaisuusvahinkojen riski on huomattava, jos kiinteistön omat pysäköintipaikat sijaitsevat rakennuksen vieressä tai käytössä on kadunvarsipaikoitus.

Taloyhtiön on syytä sopia huolellisesti lumenpudotuksesta. Käytännössä isännöinti sopii huolto- ja lumenpudotusyrityksen kanssa suoritettavien töiden yksityiskohdista, kuten aikatauluista ja tilanteen tarkkailusta. Hallituksen ja isännöinnin vastuulle jää varmistaa, että kumppani noudattaa sopimusehtoja.

Yleensä taloyhtiön vastuuvakuutus korvaa taloudelliset vahingot, mutta hallituksen huolimattomuus voi muuttaa tilanteen niin, että vahingosta joutuu osittain vastuuseen myös yksittäiset hallituksen jäsenet. Huolimattomuus voi pahimmassa tapauksessa johtaa rikosvastuuseen.

Taloyhtiöllä on korostunut huolellisuusvastuu kiinteistön turvallisuusasioissa

Asunto-osakeyhtiölaki lähtee siitä, että yhtiön johdon eli hallituksen ja isännöitsijän on kaikissa toimissaan edistettävä huolellisesti yhtiön etua. Hallituksen jäsen ja isännöitsijä ovat korvausvelvollisia vahingoista, jotka he ovat edellä mainitun huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet yhtiölle. Taloyhtiöillä on lisäksi korostunut huolellisuusvastuu sen pyrkiessä estämään vahinkoja kiinteistössä ja sen alueella.

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on myös korvattava vahingot, jotka hän on tehtävässään muuten, joko asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla, tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jos menettelystä vastuussa oleva ei kykene osoittamaan menetelleensä toisin.

Lumenpudotus tehdään aina ammattilaisten toimesta


Turvalliseen lumenpudotukseen kuuluu ammattilaisavun käyttäminen. Siten työlle saadaan selkeä suunnitelma ja varmistetaan, että katto pysyy ehjänä. Samalla pidetään huoli siitä, että myös työturvallisuus on järjestetty asianmukaisesti. Jäinen ja luminen katto, kenties kymmenienkin metrien korkeudessa, on työskentely-ympäristönä haastava jopa ammattilaiselle.

Kiinteistönomistajan on annettava riittävät ohjeet katolla työskentelyä varten muun muassa kattorakenteista ja -materiaalista sekä muista mahdollisista huomioonotettavista erityisolosuhteista. Lumenpudotustyön aikana voidaan havaita myös syntyneet mahdolliset vahingot, kuten jään aiheuttamat vauriot peltikatteiden saumoissa.

Katutasoa tarkkailevan valvojan käyttö on suositeltavaa

Lumen ja jään äkillinen liikkeellelähtö katolla saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia tilanteita niin työn suorittajalle itselleen kuin pahaa-aavistamattomille ohikulkijoillekin. Siksi ohikulkijoiden turvallisuudesta on huolehdittava muun muassa rajaamalla vaara-alue näkyvin kulkuestein ja varoituskyltein. Jalankulkijoille on osoitettava työn ajaksi vaaraton kulkureitti.

On syytä huomioida, että jalkakäytäville asetetut puomit ja siimat ainoastaan ohjaavat ihmisten kulkureittejä. Ne eivät kuitenkaan vaikuta taloyhtiön tai lumenpudottajan (esimerkiksi huoltoliikkeen tai huoltoliikkeen työntekijän) korvausvastuuseen, jos jotain kaikesta huolimatta sattuu. Keskusta-alueilla suositellaankin lumenpudottajan lisäksi kadulle aina valvojaa huolehtimaan siitä, että lumenpudotus tehdään turvallisesti.

Lumitöissä ei kannata säästää pennejä

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän on valmistauduttava lumivaaroihin jo etukäteen ja huolehdittava turvallisuudesta aina, kun heidän tietoonsa tulee mahdollinen vaaratilanne. Varoituspuomeja ja vaarasta varoittavia infotauluja on käytettävä ja jalankulkijat tulee opastaa turvalliselle reitille.

Runsasluminen talvi aiheuttaa väistämättä lisäkuluja. Taloyhtiön hallituksen on huolehdittava siitä, että taloyhtiön pihan auraus, hiekoitus ja puomitus on hoidettu asianmukaisesti läpi liukkaan ajan. Lumitöissä ei kannata säästellä, sillä ne muodostavat vain pienen osan hoitokuluista. Taloyhtiöissä on hyvä keskustella siitä, miten paljon turvallisuuteen ollaan valmiita panostamaan.

Maria Furuhjelm,
asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn